Đôi khi, trong thừa trình làm việc với tài liệu ngày tháng nghỉ ngơi trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa phần đông các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cùng hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.Unit: Là giá bán trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ cụ thể để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời gian trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và thừa nhận được hiệu quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số giây thân hai thời khắc trên họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và dấn được công dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được hiệu quả là 4

Tính số tháng giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được tác dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng hàm datedif với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhấn được tác dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức bao quát cho những trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ nội dung bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web tiếp tục những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng thích hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được công dụng như ao ước muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, chúng ta hãy có tác dụng quen với 1 số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Đẹp Và Ý Nghĩa Về Tình Yêu Hạnh Phúc Khiến Bạn Say Lòng


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số trang bị nhất cụ thể rồi, họ muốn format gì thì chúng ta sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài bác này, bọn họ muốn định dạng thời gian. Vậy nên họ sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy một ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho bạn thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 phương pháp làm như sau:

*

Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày dứt – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả hai cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ sử dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên phương pháp tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “y” trong hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số mon lẻ quanh đó số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, công thức Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta cũng có thể vận dụng linh động cho quá trình của mình.

Để có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà lại còn buộc phải sử dụng giỏi cả các công vậy của Excel. đông đảo hàm nâng cao giúp áp dụng giỏi vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những nguyên tắc thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…