các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay thay Văn phiên bản song ngữ
*

THANH TRA CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2013/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế và cục trưởng Cục kháng tham nhũng;

Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ ban hànhThông tư giải pháp quy trình xử lý tố cáo,

Chương 1.

Bạn đang xem: Nội Dung Văn Bản ' Thông Tư 06/2013 /Tt

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này quy định các bước giảiquyết tố cáo, giải quyết và xử lý lại tố cáo, bao gồm việc tiếp nhận, xác minh, kết luậnvề câu chữ tố cáo, vấn đề xử lý cáo giác của người giải quyết tố cáo và câu hỏi côngkhai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi phạm luật bị tố cáo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Cơ quan hành thiết yếu nhà nước, đối kháng vịsự nghiệp công lập, công ty nhà nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quanhành chủ yếu nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty lớn nhà nước quyết địnhthành lập.

2. Người giải quyết và xử lý tố cáo, bạn đượcgiao nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo thuộc cơ quan, tổ chức, 1-1 vịquy định trên Khoản 1 Điều này.

3. Tín đồ tố cáo, người bị tố cáo, cơquan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến câu chữ tốcáo nằm trong thẩm quyền xử lý của fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị quyđịnh tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý tốcáo

1. Việc xử lý tố cáo phải bảo đảm an toàn kịp thời, bao gồm xác, khách hàng quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tụcvà thời hạn theo cơ chế của pháp luật; bảo đảm an toàn cho tín đồ tố cáo; bảovệ lợi ích của nhà nước, tập thể, quyền và tiện ích hợp pháp của công dân.

2. Vào phạm vi trách nhiệm củamình, người giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá nhân được giao xácminh câu chữ tố cáo đề xuất áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc báo ngaycho cơ quan công an, cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn ngườitố cáo, ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phi pháp luật.

Điều 4. Áp dụngpháp luật

Việc giải quyết tố cáo trải qua hoạtđộng thanh tra được tiến hành theo hình thức của điều khoản về thanh tra với cácquy định khác bao gồm liên quan; việc thông tin thụ lý tố cáo, thông báo công dụng giảiquyết tố cáo triển khai theo phép tắc tại Thông tư này.

Điều 5. Giải quyếttố cáo tất cả nội dung rõ ràng, triệu chứng cứ cầm cố thể, bao gồm cơ sở để xử trí ngay

1. Việc giải quyết tố cáo hành động viphạm điều khoản về thống trị nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứngcứ gắng thể, có cơ sở để cách xử lý ngay tiến hành theo pháp luật tại Điều33 của luật pháp tố cáo.

Điều 6. Giải pháp xử lý tốcáo trong trường hợp fan tố cáo rút tố cáo

1. Trong trường hợp fan tố cáo xinrút nội dung tố giác và xét thấy việc rút cáo giác là có căn cứ thì người giải quyếttố cáo không xem xét, xử lý nội dung tố cáo đó. Trong trường hợp xét thấyhành vi vi phạm pháp luật vẫn không được phát hiện và xử trí thì tín đồ giải quyếttố cáo vẫn xem xét, xử lý theo nguyên lý của pháp luật.

2. Trong trường thích hợp có địa thế căn cứ cho rằngviệc rút cáo giác do fan tố cáo bị đe dọa, xay buộc thì người giải quyết tố cáophải áp dụng những biện pháp để bảo đảm an toàn người tố cáo, cách xử trí nghiêm so với ngườiđe dọa, xay buộc tín đồ tố cáo, đồng thời nên xem xét, giảiquyết tố cáo theo điều khoản của pháp luật.

Trong ngôi trường hợp bạn tố cáo xin rútnội dung tố cáo nhằm che che hành vi vi bất hợp pháp luật, trốn né trách nhiệmhoặc vày vụ lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tố cáo có khả năng sẽ bị xemxét, cách xử lý theo chính sách của pháp luật.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤCGIẢI QUYẾT TỐ CÁO

MỤC 1. TIẾP NHẬN,CHUẨN BỊ XÁC MINH TỐ CÁO

Điều 7. Tiếp nhậntố cáo, kiểm tra đk thụ lý tố cáo

1. Sau khi chào đón tố cáo nằm trong thẩmquyền, thì trong thời hạn vẻ ngoài tại Điểma Khoản 1 Điều đôi mươi của phép tắc tố cáo, người xử lý tố cáo phải tổ chức triển khai việckiểm tra, xác minh về bọn họ tên, showroom của bạn tố cáo và những nội dung kháctheo hình thức tại Khoản 2 Điều trăng tròn của chế độ tố cáo.

Trong trường hợp người tố cáo trực tiếptố cáo thì người đón nhận tố cáo yêu cầu tín đồ tố cáo nêu rõ bọn họ tên, địa chỉ,xuất trình giấy tờ tùy thân với lập Biên bản ghi nội dung tố giác trực tiếp theo Mẫu số 01-TC ban hành kèm theo Thông tứ này.

2. Đối với tố giác thuộc các trường hợpkhông thụ lý giải quyết được điều khoản tại Khoản 2 Điều đôi mươi củaLuật tố giác và tín đồ tố cáo tất cả yêucầu thì người giải quyết và xử lý tố cáo thông tin bằng văn phiên bản cho người tố cáo về việckhông thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo theo mẫu mã số 02-TCban hành tất nhiên Thông bốn này.

3. Đối với cáo giác tiếp thuộc trường hợpkhông giải quyết lại được dụng cụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 củaLuật tố cáo thì người giải quyết và xử lý tố cáo thông tin bằng văn phiên bản cho fan tốcáo, cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân có tương quan về việc không thụ lý giảiquyết tố cáo tiếp và đề nghị xong việc tố cáo, câu hỏi xem xét, giải quyết và xử lý tốcáo nếu không tồn tại tình huyết mới. Văn bản thông báo tiến hành theo chủng loại số 03-TC ban hành kèm theo Thông bốn này.

4. Đối với tố cáo đủ điều kiện để thụlý giải quyết và xử lý thì đối chọi vị công dụng hoặc bạn đã kiểm tra, xác minh những nộidung cơ chế tại Khoản 1 Điều này lập Phiếu khuyến cáo để trình người giải quyếttố cáo xem xét, ra quyết định việc thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo. Phiếu khuyến nghị thụ lýgiải quyết tố cáo triển khai theo mẫu mã số 04-TCban hành đương nhiên Thông bốn này.

5. Vào trường hợp cần thiết, trướckhi thụ lý giải quyết tố cáo, người giải quyết và xử lý tố cáo tổ chức làm việc trực tiếpvới người tố cáo để gia công rõ nội dung tố giác và các vấn đề khác có liên quan.

7. Trong thừa trình giải quyết tố cáo,nếu người xử lý tố cáo, người được giao xác minh ngôn từ tố cáo nên liênhệ hoặc thao tác trực tiếp với người tố cáo thì đề xuất lựa chọn cách tiến hành liênhệ, bố trí thời gian, vị trí làm việc cân xứng để đảm bảo bí mật cho người tố cáo.

Điều 8. Tiếp nhận, cách xử lý tố cáotiếp và giải quyết lại tố cáo

1. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàynhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan cấp cho trên thẳng của fan cótrách nhiệm giải quyết tố cáo coi xét, cách xử trí như sau:

a) vào trường hợp đang quá thời hạngiải quyết tố cáo mà vụ việc chưa được xử lý hoặc bao gồm nội dung cáo giác chưađược giải quyết thì yêu cầu tín đồ có trách nhiệm giải quyếttố cáo yêu cầu giải quyết, bên cạnh đó yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân về việc chưa giảiquyết tố cáo.

b) Đối với cáo giác đã được giải quyếtđúng pháp luật nhưng tất cả tình máu mới không được phát hiện tại trong quy trình giảiquyết tố cáo rất có thể làm đổi khác kết quả giải quyết tố cáo thì yêu thương cầu bạn đãgiải quyết tố cáo đề nghị tiếp tục xử lý tố cáo kia theo thẩm quyền.

c) lúc phát hiện trong những dấuhiệu vi phạm pháp luật được chế độ tại Khoản 2 Điều này thì phải thụ lý, giảiquyết lại cáo giác đó. Trình tự, thủ tục xử lý lại tố cáo được thực hiệntheo khí cụ tại Thông tứ này.

d) vào trường hợp tố cáo tiếp khôngcó cốt truyện mới, không phát hiện tín hiệu vi phi pháp luậtthì ko thụ giải thích quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho bạn tốcáo, cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, cá nhân có liên quan theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2. Tín hiệu vi bất hợp pháp luật nhằm thụlý, giải quyết và xử lý lại tố cáo:

a) gồm vi phi pháp luật nghiêm trọngvề trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý tố cáo hoàn toàn có thể làm đổi khác kết quả giải quyết tốcáo.

b) Có sai trái trong việc vận dụng phápluật khi tóm lại nội dung tố cáo.

c) kết luận nội dung tố giác không phùhợp với những chứng cứ thu thập được.

d) câu hỏi xử lý người bị tố giác và cáctổ chức, cá thể liên quan liêu không tương xứng với tính chất, cường độ của hành động viphạm điều khoản đã được kết luận.

đ) Có vật chứng về bài toán người giảiquyết cáo giác hoặc người đón nhận tố cáo, bạn xác minh nội dung cáo giác đã làmsai lệch làm hồ sơ vụ việc.

e) Có tín hiệu vi phi pháp luậtnghiêm trọng của bạn bị cáo giác nhưng không được phát hiện.

3. Những cơ quan tiền thanh tra bên nước xemxét việc xử lý tố cáo do fan đứng đầu tư mạnh quan cấpdưới trực tiếp của fan đứng đầu cơ quan hành bao gồm nhà nước cùng cấp cho đã giảiquyết mà kết luận có một trong những dấu hiệu vi phạm phápluật được hiện tượng tại Khoản 2 Điều này thì đề xuất người đứng đầu tư mạnh quanhành chủ yếu nhà nước cùng cung cấp xem xét, giải quyết và xử lý lại tố cáo đó. Trình tự, thủ tụcgiải quyết lại cáo giác theo ý kiến đề xuất của cơ quan thanh tra bên nước được thựchiện theo hình thức tại Thông tứ này.

Điều 9. Ban hành quyết định thụlý giải quyết tố cáo

1. Người giải quyết và xử lý tố cáo yêu cầu banhành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo (sau đây hotline tắt là quyết định thụlý). Bài toán thay đổi, bổ sung nội dung quyết định thụ lý phải triển khai bằng quyếtđịnh của người giải quyết và xử lý tố cáo.

2. Vào trường hợp tín đồ giải quyếttố cáo tiến hành xác minh thì trong quyết định thụ lý phải ra đời Đoàn xácminh cáo giác hoặc Tổ xác minh cáo giác (sau trên đây gọi tầm thường là Tổ xác minh) bao gồm từhai fan trở lên, trong những số ấy giao mang đến một fan làm trưởng phi hành đoàn xác minh hoặc Tổtrưởng Tổ xác minh (sau đây gọi phổ biến là Tổ trưởng Tổ xác minh).

Quyết định thụ lý và thành lập Tổ xácminh đề nghị ghi rõ thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chứcdanh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo; chúng ta tên, chức vụ, chức danh của từng ngườitrong Tổ xác minh, nội dung bắt buộc xác minh, thời hạn xác minh, quyền hạn, tráchnhiệm của Tổ xác minh.

Quyết định thụ lý và thành lập Tổxác minh tiến hành theo mẫu số 05-TCban hành hẳn nhiên Thông bốn này.

3. Trong trường hợp người giải quyếttố cáo giao trách nhiệm cho cơ quan thanh tra công ty nước cùng cung cấp hoặc cơ quan, tổchức, đơn vị khác thực hiện xác minh nội dung cáo giác thìquyết định thụ lý bắt buộc ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao trách nhiệm xác minh,tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, chúng ta tên, chức vụ, chức danh, showroom củacá nhân bị tố cáo, nội dung đề xuất xác minh, thời hạn xác minh.

Quyết định thụ lý và giao nhiệm vụxác minh nội dung tố cáo triển khai theo mẫu số 06-TCban hành kèm theo Thông tứ này.

4. Thủ trưởng phòng ban thanh tra nhànước hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác được giao nhiệm vụ xác minh câu chữ tốcáo bao gồm trách nhiệm ra đời Tổ xác minh theo qui định tại Khoản 2 Điều này.

Quyết định thành lập Tổ xác minh thựchiện theo chủng loại số 07-TC ban hành kèm theo Thôngtư này.

Điều 10. Thôngbáo việc thụ lý tố cáo

1. Người xử lý tố cáo nên thôngbáo bởi văn phiên bản cho bạn tố cáo về thời gian thụ lý tố cáo và những nội dung tốcáo được thụ lý.

2. Việc thông tin được triển khai bằngmột trong hai vẻ ngoài sau:

a) Gửi đưa ra quyết định thụ lý giải quyết tốcáo.

b) gởi văn phiên bản thông báo về câu hỏi thụlý cáo giác theo chủng loại số 08-TC phát hành kèm theoThông tư này.

Điều 11. Kế hoạchxác minh văn bản tố cáo

1. Chiến lược xác minh câu chữ tố cáodo Tổ trưởng Tổ xác minh lập với trình fan ra quyết địnhthành lập Tổ xác minh phê duyệt.

2. Kế hoạch xácminh nội dung tố cáo gồm:

a) Căn cứ pháp luật để tiến hành xácminh;

b) Mục đích, yêu cầu của việc xácminh;

c) nội dung xác minh;

d) Cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhânphải làm việc để thu thập, xác minh những thông tin, tài liệu, bằng chứng;

đ) những điều kiện, phương tiện đi lại phục vụcho bài toán xác minh;

e) Dự kiến thời gian thực hiện từngcông việc; nhiệm vụ rõ ràng của từng thành viên; thời gian dự phòng để cách xử trí cáccông bài toán phát sinh;

g) Việc report tiến độ thực hiện;

h) các nội dung khác có liên quan (nếucó).

MỤC 2. TIẾN HÀNHXÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

Điều 12. Thôngbáo quyết định thành lập Tổ xác minh

1. Tổ trưởng Tổ xác minh tất cả trách nhiệmgiao quyết định thành lập Tổ xác minh cho những người bị tố cáo. Vào trường đúng theo ngườibị tố giác là cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thì giao quyết định thành lập và hoạt động Tổ xác minhcho tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc tổ chức triển khai việc ra mắt quyết địnhthành lập Tổ xác minh cùng với thành phần tham gia gồm: Đại diện cơ quan, tổ chức, đối chọi vị ra đời Tổ xác minh, Tổ xácminh, người thay mặt đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo; ngôi trường hợp cần thiết,mời đại diện cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân có tương quan tham dự.

2. Việc giao hoặc công bố quyết địnhphải lập thành biên phiên bản có chữ ký của Tổ trưởng Tổ xác minh, cá nhân bị tố cáo,người đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng bị tố cáo. Biên bạn dạng được lập thành ítnhất nhị bản, giao một bản cho cá nhân bị tố cáo, tín đồ đạidiện cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng bị tố cáo và lưu giữ trong hồ nước sơgiải quyết tố cáo.

Điều 13. Làm việctrực tiếp với người tố cáo

1. Trong trường hợp bắt buộc thiết, Tổ xácminh làm việc trực tiếp với những người tố cáo; yêu cầu tín đồ tố cáo hỗ trợ thôngtin, tài liệu, bằng chứng để triển khai rõ nội dung tố cáo.

2. Nội dung làmviệc với người tố cáo phải khởi tạo thành biên bản, tất cả chữ ký của người tố cáo, ngườichủ trì thao tác làm việc với fan tố cáo. Biên bạn dạng lập thành ít nhất hai bản, giao mộtbản cho những người tố cáo nếu bạn tố cáo gồm yêu mong và lưu trong hồ sơ giải quyếttố cáo.

Biên phiên bản làm việc thực hiện theo mẫu số 09-TC ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong trường hợp không thao tác trựctiếp với những người tố cáo vì tại sao khách quan lại thì fan ra quyết định thành lập Tổxác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh có văn bạn dạng yêu cầu người tố cáo cung cấpthông tin, tài liệu, bởi chứng để triển khai rõ câu chữ tố cáo.

Điều 14. Làm việctrực tiếp với những người bị tố cáo

1. Tổ xác minh phải thao tác làm việc trực tiếpvới bạn bị tố cáo; yêu thương cầu người bị tố giác giải trình bằng văn bản về gần như nộidung bị tố cáo, hỗ trợ thông tin, tài liệu, vật chứng liên quan mang đến nội dungbị tố cáo, nội dung giải trình.

2. Nội dung thao tác với người bị tốcáo cần được lập thành biên bạn dạng theo chủng loại số 09-TCban hành dĩ nhiên Thông tứ này. Biên phiên bản phải bao gồm chữ ký kết của người bị tố cáo,người nhà trì thao tác làm việc với fan bị tố cáo và lập thành ít nhất hai bản, giao mộtbản cho tất cả những người bị cáo giác nếu có yêu cầu và lưu giữ trong hồ nước sơgiải quyết tố cáo.

3. Vào trường phù hợp giải trình củangười bị cáo giác chưa rõ; thông tin, tài liệu, dẫn chứng do tín đồ bị tố cáocung cấp gần đầy đủ thì Tổ xác minh yêu thương cầu bạn bị tốcáo tiếp tục giải trình, hỗ trợ thông tin, tài liệu, bằngchứng về các vấn đề còn chưa rõ.

Điều 15. Yêu thương cầucơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan cung ứng thông tin, tài liệu, bằngchứng tương quan đến văn bản tố cáo

1. Để hiểu rõ nội dung tố cáo, ngườira quyết định thành lập và hoạt động Tổ xác minh hoặc Tổ xác minh yêu ước cơ quan, tổ chức, đơnvị, cá thể liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, minh chứng liên quan đến nộidung tố cáo. Vấn đề yêu cầu được tiến hành bằng văn bản theo mẫu mã số 10-TC phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Trong trường hợp đề xuất thiết, Tổ xác minh trực tiếp thao tác làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị,cá nhân liên quan để tích lũy thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan cho nộidung tố cáo.

Nội dung thao tác làm việc được lập thành biênbản theo mẫu số 09-TC ban hành kèm theo Thôngtư này. Biên phiên bản phải bao gồm chữ cam kết của đại diện thay mặt Tổ xác minh, người thay mặt cơquan, tổ chức, solo vị, cá nhân có liên quan; được lập thành ít nhất hai bản,giao một phiên bản cho cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể có tương quan và lưu giữ trong hồsơ giải quyết tố cáo.

Điều 16. Thu thập,xử lý thông tin, tài liệu, vật chứng liên quan liêu đến nội dung tố cáo

1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin,tài liệu, vật chứng liên quan mang đến nội dung tố cáo phải căn cứ vào kế hoạch xácminh đã được phê duyệt, yêu ước của việc giải quyết tố cáo. Khi chào đón thôngtin, tài liệu, bằng chứng do fan tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơnvị, cá thể liên quan cung ứng trực tiếp thì Tổ xác minh phải tạo Giấy biên nhậntheo mẫu số 11-TC ban hành kèm theo Thông tưnày.

2. Các thông tin, tài liệu, bằng chứngđược tích lũy trực tiếp buộc phải thể biểu hiện rõ nguồn gốc. Lúc thu thập phiên bản sao, Tổxác minh phải đối chiếu với bạn dạng chính; vào trường vừa lòng không có phiên bản chính thì đề nghị ghi rõ trong giấy biên nhận. Các thôngtin, tài liệu, vật chứng do cơ quan, tổ chức, đối kháng vị cung ứng phải tất cả xác nhậncủa cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp. Thông tin, tài liệu, vật chứng do cá nhân cung cấp yêu cầu có xác nhận của tín đồ cung cấp. Vào trườnghợp tài liệu bị mất trang, mất chữ, thừa cũ nát, quá mờ không phát âm được bao gồm xácnội dung thì người mừng đón tài liệu phải ghi rõ triệu chứng của tài liệu đó trên giấy tờ biên nhận.

3. Tổ xác minh yêu cầu kiểm tra tính xácthực của thông tin, tài liệu, dẫn chứng đã tích lũy được, chú trọng nhữngthông tin, tài liệu, dẫn chứng do người tố cáo cung ứng để cáo giác hành vi viphạm với thông tin, tài liệu, vật chứng do tín đồ bị tố cáo cung cấp để giảitrình, chứng minh tính đúng, không nên của ngôn từ tố cáo.

4. Tổ xác minh đề xuất đánh giá, dìm địnhvề giá chỉ trị minh chứng của hầu hết thông tin, tài liệu, bằng chứng đã được tích lũy trên cơ sở vâng lệnh các phép tắc của pháp luật,các vẻ ngoài trong giải quyết tố cáo. Thông tin, tài liệu, vật chứng được sửdụng làm hội chứng cứ để tóm lại nội dung tố giác thì bắt buộc rõ mối cung cấp gốc, tính kháchquan, tính liên quan, tính hợp pháp.

5. Những thông tin, tài liệu, bằng chứngthu thập trong quá trình giải quyết và xử lý tố cáo bắt buộc được thống trị chặt chẽ, sử dụngđúng quy định; chỉ cung cấp hoặc chào làng khi người dân có thẩm quyền cho phép.

Điều 17. Xácminh thực tế

1. Căn cứ kế hoạch xác minh, tình tiếtvụ bài toán hoặc lãnh đạo của fan ra quyết định thành lập Tổ xác minh, Tổ xác minhtiến hành xác minh thực tế ở phần đông địa điểm quan trọng để thu thập, kiểm tra,xác định tính chủ yếu xác, vừa lòng pháp của những thông tin, tàiliệu, dẫn chứng liên quan đến câu chữ tố cáo.

2. Việc xác minh thực tế phải lậpthành biên bạn dạng ghi đầy đủ công dụng xác minh, ý kiến của các người tham gia xácminh và những người khác có liên quan. Biên bạn dạng phải có chữ ký kết của tín đồ xácminh, những người có tương quan và cần lưu trong hồ nước sơ xử lý tố cáo.

Điều 18. Trưng cầugiám định

1. Lúc xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến siêng môn, kỹ thuật làm cho căncứ mang đến việc kết luận nội dung tố cáo, giải pháp xử lý hành vi vi phạmbị cáo giác thì người ra quyết định ra đời Tổ xác minh trưng ước cơ quan, tổchức tất cả thẩm quyền giám định.

2. Việc trưng cầugiám định tiến hành bằng văn phiên bản trong đó nêu rõ tên cơ quan, tổ chức giám định;thông tin, tài liệu, vật chứng cần giám định; văn bản yêu cầu giám định; thời hạn có tóm lại giám định. Văn bạn dạng trưng ước giám định triển khai theo mẫu số12-TC phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 19. Gia hạn xử lý tốcáo

Trong trường hợp phải thiết, bạn giảiquyết tố cáo quyết định việc gia hạn giải quyết tố cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của biện pháp tố cáo. Ra quyết định gia hạn giải quyếttố cáo triển khai theo chủng loại số 13-TC phát hành kèmtheo Thông bốn này.

Điều 20. Báo cáokết quả xác minh câu chữ tố cáo

1. Tổ trưởng Tổxác minh phải báo cáo bằng văn bản về hiệu quả xác minh nội dung tố giác với ngườira quyết định thành lập Tổ xác minh. Văn phiên bản báo cáo phảiđược các thành viên vào Tổ xác minh thảo luận, đóng góp gópý kiến.

2. Report của Tổ xác minh về kết quảxác minh nội dung tố cáo bắt buộc có những nội dung chính, sau:

a) ngôn từ tố cáo;

b) nội dung giải trình của người bị tố cáo;

c) Phân tích, review thông tin, tàiliệu, chứng cứ để chứng tỏ tính đúng, sai của ngôn từ tố cáo;

d) nhấn xét, reviews về văn bản tố cáođược giao xác minh là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc người cáo giác cốý cáo giác sai sự thật (nếu có);

đ) dìm xét, reviews về hành vi vi phạm pháp luật của tín đồ bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơnvị, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, nhiệm vụ củangười bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân có liên quan trong số những nội dung cáo giác đúng hoặc đúng một phần;

e) Thiệt hại về thứ chất, tinh thầndo hành vi vi bất hợp pháp luật khiến ra; đối tượng người tiêu dùng bị thiệt hại;

g) đều vấn đề còn có ý con kiến khácnhau vào Tổ xác minh (nếu có);

h) ý kiến đề xuất với người có thẩm quyềnáp dụng các biện pháp xử trí hành vi vi bất hợp pháp luật và buộc khắc phục và hạn chế hậu quảdo hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Báo cáo của Tổ xác minh về kết quảxác minh nội dung tố cáo tiến hành theo chủng loại số 14-TCban hành tất nhiên Thông tư này.

3. Trong quy trình xác minh, nếu như pháthiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Tổ trưởng Tổ xác minh báo cáo ngay vớingười ra quyết định ra đời Tổ xác minh. Người ra quyết định thành lập Tổ xácminh yêu cầu kịp thời cách xử lý theo thẩm quyền, report người có thẩm quyền coi xét,xử lý theo qui định của pháp luật.

4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vịđược giao trọng trách xác minh nội dung cáo giác phải báo cáo với người xử lý tốcáo về tác dụng xác minh nội dung tố cáo. Báo cáo phải có những nội dung chínhsau:

a) văn bản tố cáo;

b) nội dung giải trình của người bị tốcáo;

c) Phân tích, reviews thông tin, tàiliệu, dẫn chứng để chứng minh tính đúng, không nên của câu chữ tố cáo;

d) tóm lại về nộidung tố giác được giao xác minh là tố giác đúng, đúng một trong những phần hoặc sai; việc ngườitố cáo nỗ lực ý tố cáo sai thực sự (nếu có);

đ) tóm lại vềhành vi vi phi pháp luật của tín đồ bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, nhiệm vụ củangười bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân có liênquan trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

e) tóm lại vềthiệt hại vày hành vi vi bất hợp pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại;

g) hầu như vấn đề còn có ý kiến khácnhau (nếu có);

h) kiến nghị với người dân có thẩm quyềnáp dụng những biện pháp giải pháp xử lý hành vi vi bất hợp pháp luật cùng buộc khắc phục hậu quảdo hành vi vi phạm luật gây ra.

Báo cáo tác dụng xác minh câu chữ tốcáo thực hiện theo mẫu mã số 15-TC phát hành kèmtheo Thông bốn này.

5. Vào trường hợp xác minh để giảiquyết lại tố giác thì ngoài ra nội dung điều khoản tại Khoản 2, Khoản 4 Điềunày, trong report của Tổ xác minh, report của cơ quan, tổ chức, đơn vị đượcgiao trách nhiệm xác minh còn bắt buộc nêu rõ mọi nội dung vi bất hợp pháp luật, không nên lầmhoặc không cân xứng của việc giải quyết và xử lý tố cáo trước đó (nếu có) và đề nghị việcxử lý so với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành động vi bất hợp pháp luậttrong quá trình giải quyết và xử lý tố cáo trước đó.

Điều 21. Tham khảoý kiến tứ vấn

Khi xét thấy buộc phải thiết, fan ra quyếtđịnh thành lập và hoạt động Tổ xác minh hoặc người giải quyết tố cáo tìm hiểu thêm ý kiến tứ vấncủa cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý cấp bên trên hoặc cơ quan, tổ chức, đối chọi vị,cá nhân không giống có liên quan để giao hàng cho việc giải quyết và xử lý tố cáo.

MỤC 3. KẾT LUẬN NỘIDUNG TỐ CÁO, XỬ LÝ TỐ CÁO VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 22. Thôngbáo dự thảo kết luận nội dung tố cáo

1. Trước khi ban hành kết luận ngôn từ tố cáo, trong trường hợp bắt buộc thiết, người giải quyết và xử lý tốcáo tổ chức cuộc họp để thông báo trực tiếp hoặc gởi dự thảo tóm lại nội dungtố cáo để người bị cáo giác biết và liên tiếp giải trình (nếu có).

Người công ty trì cuộc họp thông báo dựthảo kết luận nội dung cáo giác là người giải quyết tố cáohoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao xác minh tố giác hoặc Tổ trưởngTổ xác minh. Việc thông tin trực tiếp phải tạo thành biên bản. Biên bạn dạng phải cóchữ cam kết của người sở hữu trì, fan bị tố cáo. Vào trường hợp fan bị tố cáokhông ký kết biên phiên bản thì chủ nhân trì đề nghị ghi rõ sự việc đó trong biên bản.

2. Ví như trong dự thảo tóm lại nộidung tố giác có thông tin thuộc kín đáo nhà nước, thông tin vô ích cho tín đồ tốcáo thì không thông tin thông tin đó.

Điều 23. Kết luậnnội dung tố cáo

1. Căn cứ báo cáo kết trái xác minh nộidung tố cáo, những thông tin, tài liệu, bệnh cứ có liên quan, so sánh với cácquy định của pháp luật, người giải quyết và xử lý tố cáo phát hành kếtluận văn bản tố cáo.

2. Tóm lại nội dung tố cáo bắt buộc cócác ngôn từ sau:

a) văn bản tố cáo;

b) câu chữ giải trình của người bị tố cáo;

c) Phân tích, review thông tin, tàiliệu, bệnh cứ để minh chứng tính đúng, không nên của câu chữ tố cáo;

d) tóm lại về nội dung tố cáo làđúng, đúng 1 phần hoặc sai; bài toán người tố cáo cầm cố ý tố cáo sai sự thật (nếu có);

đ) tóm lại về hành vi vi phạm phápluật của fan bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể khác (nếu có);nguyên nhân, trọng trách của bạn bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá nhâncó liên quan giữa những nội dung tố cáođúng hoặc đúng một phần;

e) kết luận vềthiệt hại vị hành vi vi phi pháp luật tạo ra; đối tượng người sử dụng bị thiệt hại;

g) những biện pháp được bạn giải quyếttố cáo áp dụng để trực tiếp xử lý vi phạm, buộc khắc phục và hạn chế hậu quả do hành vi viphạm luật pháp gây ra;

h) Nội dung chỉ huy cơ quan, tổ chức,đơn vị, cá thể thuộc quyền làm chủ của người giải quyết tố cáo áp dụng biệnpháp theo thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc hạn chế và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạmpháp pháp luật gây ra;

i) đề nghị cơ quan, tổ chức, cánhân khác vận dụng biện pháp theo thẩm quyền để cách xử trí vi phạm, buộc hạn chế và khắc phục hậuquả do hành vi vi phi pháp luật tạo ra.

Văn phiên bản kết luận nội dung tố cáo thựchiện theo mẫu số 16-TC ban hành kèm theo Thôngtư này.

3. Trong trường hợp giải quyết và xử lý lại tốcáo thì ngoài các nội dung cơ chế tại Khoản 2 Điều này, người giải quyết và xử lý tốcáo phải kết luận về gần như nội dung vi phi pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợpcủa việc xử lý tố cáo trước kia (nếu có); xử trí theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo,kiến nghị cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý so với cơquan, tổ chức, đơn vị, cá thể có hành động vi phi pháp luật trong quá trình giảiquyết tố cáo trước đó.

Điều 24. Bài toán xử lý tố giác củangười xử lý tố cáo

1. Sau khoản thời gian có tóm lại về ngôn từ tốcáo, người giải quyết và xử lý tố cáo buộc phải căn cứ kết luận nội dung tố giác để cách xử trí nhưsau:

a) Đối với hành động vi bất hợp pháp luật,vi phạm những quy định về nhiệm vụ, công vụ trực thuộc thẩm quyền xử lý của chính mình thìngười giải quyết và xử lý tố cáo phát hành quyết định tịch thu tiền, tài sản; thực hiệncác thủ tục để giải pháp xử lý kỷ luật, xử phân phát hành chủ yếu và áp dụng các biện pháp kháctheo điều khoản của quy định để xử trí vi phạm, buộc hạn chế hậu quả bởi vì hành vivi phạm pháp luật khiến ra.

b) Đối với hành vi vi bất hợp pháp luật,vi phạm những quy định về nhiệm vụ, công vụ nằm trong thẩm quyền xử trí của cơ quan, tổchức, đối chọi vị, cá thể thuộc quyền làm chủ của bản thân thì người giải quyết tố cáochỉ đạo cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể đó xử lý phạm luật và buộc hạn chế và khắc phục hậuquả bởi hành vi vi phi pháp luật tạo ra.

c) Đối với hành động vi bất hợp pháp luậtcó tín hiệu tội phạm thì bao gồm văn phiên bản chuyển hồ sơ về hành vi phạm luật đó mang lại Cơquan khảo sát theo mẫu mã số 17-TC ban hành kèmtheo Thông tư này. Hồ nước sơ chuyển giao cho Cơ quan điều tra làhồ sơ được lập trong quá trình giải quyết tố cáo cùng phảiđược sao lại nhằm lưu trữ. Việc chuyển nhượng bàn giao hồ sơ được lập thành biên bạn dạng theo mẫu mã số 18-TC phát hành kèm theo Thông tư này.

d) Đối với hành động vi bất hợp pháp luậtkhông ở trong trường hợp hình thức tại các Điểm a, b, c Khoản này thì bao gồm văn bảnkiến nghị cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể có thẩm quyền cách xử trí vi phạm, đồngthời gởi kèm làm hồ sơ về hành vi vi phạm đó.

đ) vào trường hợp bạn tố cáo cầm ýtố cáo sai thực sự thì người xử lý tố cáo phải vận dụng biện pháp theo thẩmquyền nhằm xử lý fan tố cáo hoặc chỉ đạo, ý kiến đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị,cá nhân bao gồm thẩm quyền xử trí theo phép tắc của pháp luật. Tin tức về tín đồ cốý tố cáo sai sự thật, tài liệu, cây viết tích liên quan đến nộidung cầm ý cáo giác sai thực sự được sử dụng để ship hàng choviệc xử lý fan cố ý cáo giác sai sự thật.

2. Các văn phiên bản xử lý tố cáo nêu tạiĐiểm a, b Khoản 1 Điều này đề xuất ghi rõ thời hạn hoànthành các nội dung xử lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,đơn vị, cá thể có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiệnvà report kết quả thật hiện.

Điều 25. Côngkhai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm luật bị cáo giác vàthông báo kết quả giải quyết tố cáo cho những người tố cáo

2. Trong trường hợp tín đồ tố cáo cóyêu cầu thì người xử lý tố cáo thông báo kết quả giảiquyết tố cáo cho tất cả những người tố cáo, trừ những thông tin thuộc kín Nhà nước. Việcthông báo tác dụng giải quyết tố cáo được tiến hành bằng một trong hai bề ngoài sau:

a) Gửi tóm lại nội dung tố cáo, quyếtđịnh, văn phiên bản xử lý tố cáo.

b) giữ hộ văn bản thông báo tác dụng giảiquyết cáo giác theo mẫu mã số 19-TC phát hành kèm theoThông tư này, trong các số đó phải nêu được tác dụng xác minh, kết luận nội dung tốcáo, văn bản quyết định, văn bạn dạng xử lý tố cáo.

Điều 26. Lập, quảnlý hồ sơ xử lý tố cáo

1. Tổ trưởng Tổ xác minh tất cả trách nhiệmgiúp người giải quyết tố cáo lập hồ nước sơ giải quyết và xử lý tố cáo; tập hợp mọi thôngtin, tài liệu, bởi chứng, triệu chứng cứ tương quan đến nội dung tố cáo, công dụng xácminh, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý tố cáo, việc công khai minh bạch và thông báokết quả giải quyết và xử lý tố cáo được hiện ra từ lúc mở hồ sơ giải quyết tố cáo đếnkhi đóng hồ sơ theo trình trường đoản cú sau:

a) Mở hồ sơ giải quyết và xử lý tố cáo. Thờiđiểm mở hồ sơ là ngày Tổ xác minh được thành lập;

b) Thu thập, phân các loại văn bản, tàiliệu; lập mục lục để quản lý;

c) Đóng hồ sơ giải quyết tố cáo. Thờiđiểm đóng hồ sơ là ngày người có thẩm quyền thực hiện chấm dứt việc công khai minh bạch kếtluận văn bản tố cáo, ra quyết định xử lý hành vi vi phạm luật bị cáo giác và thông tin kếtquả giải quyết và xử lý tố cáo cho tất cả những người tố cáo cách thức tại Điều 25 của Thông bốn này.

2. Trong thời hạn bố mươi ngày nói từthời điểm đóng góp hồ sơ, Tổ trưởng Tổ xác minh trả tất bài toán sắp xếp,lập mục lục và chuyển nhượng bàn giao hồ sơ cho phần tử lưu trữ của phòng ban của Tổ trưởng Tổxác minh hoặc chuyển nhượng bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể khác được fan giảiquyết cáo giác giao quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo đó.

3. Hồ sơ giải quyết tố cáo được chuẩn bị xếpbảo đảm khai thác, áp dụng thuận tiện, nhanh chóng theo hai nhóm tài liệu nhưsau:

Nhóm 1 gồm những văn bản, tư liệu sau:Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp;Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập và hoạt động Tổ xác minh; Kế hoạchxác minh tố cáo; báo cáo kết trái xác minh câu chữ tố cáo; tóm lại nội dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, ý kiến đề nghị xử lý tốcáo.

Nhóm 2 gồm các văn bản, tư liệu sau:Các biên bạn dạng làm việc; văn bản, tài liệu, bệnh cứ thu thập được; văn phiên bản giảitrình của người bị tố cáo; các tài liệu khác có tương quan đến ngôn từ tố cáo.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 27. Hiệu lựcthi hành

Điều 28. Tổ chứcthực hiện

Bộ, phòng ban ngang bộ, phòng ban thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân những cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai Thông tưnày.

Trong quá trình thực hiện tại nếu bao gồm khókhăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đối chọi vị,cá nhân phản ảnh về Thanh tra chính phủ nước nhà để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổsung.

Nơi nhận: - Thủ tướng bao gồm phủ; - các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, ubnd tỉnh, tp trực trực thuộc TW - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban giám sát tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước non Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Tổng Thanh tra bao gồm phủ; - các Phó Tổng Thanh tra bao gồm phủ; - thanh tra bộ, cơ sở ngang bộ; - thanh tra tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Cổng TTĐT của chính phủ; Công báo; - Cục bình chọn văn bản, cỗ Tư pháp; - TTCP: những cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; Cổng TTĐT; - Lưu: VT, Vụ Pháp chế (5b), viên IV (5b).

TỔNG thanh tra Huỳnh Phong Tranh

MẪU SỐ 01 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP

Hôm nay, vào hồi... Giờ... Ngày... Mon ... Năm trên ……………………………………

I. Thành phần thao tác làm việc gồm:

1. Người tiếp nhận tố cáo:

- Ông (bà) ……………………………………. Dùng cho …………………………………

- Ông (bà) ……………………………………. Dùng cho …………………………………

2. Fan tố cáo (hoặc fan đại diệncho những người tố cáo):

Ông (bà)……………………………………………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, vị trí cấp:……………………… (3) ……………………

II. Nội dung tố cáo:

…………………………………… (4)……………………………………………………..

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Qua Mạng - Luyện Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 3

……………………………………………………………………………………………….

III. Thông tin, tài liệu, bằngchứng do bạn tố cáo cung cấp:

…………………………………… (5) ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

IV. Yêu cầu của người tố cáo:

…………………………………… (6) ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Buổi làm cho việc dứt vào …..giờ .... Cùng trong ngày (hoặc ngày .../…/…..)

Người tố cáo đã gọi lại (hoặc đượcnghe đọc) biên bạn dạng và xác nhận.

Biên bạn dạng được lập thành 02 bản, mỗibên giữ 01 bản./.

Người cáo giác (Ký, ghi rõ chúng ta tên hoặc điểm chỉ)

Người tiếp nhận tố cáo (Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng vệt nếu có)

____________

(1) tên cơ quan, tổ chức, đơnvị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) tên cơ quan, tổ chức, đơnvị đón nhận tố cáo.

(3) Nếu không có CMND/hộchiếu thì ghi những thông tin theo sách vở và giấy tờ tùy thân.

(4) Ghi rõ hầu như nội dung tố giác và những thông tin khác tương quan (nếu có).

(5) Đánh số vật dụng tự cùng ghi rõ thương hiệu thông tin, tài liệu, bởi chứng, số trang của từng tài liệu, triệu chứng của thông tin, tài liệu, bởi chứng.

(6) Yêu mong của bạn tố cáo trong trường hòa hợp ngườitố cáo yêu cầu được giữ bí mật thông tin, thông báo việc ko thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo kết quả giải quyết tố cáo...

MẪU SỐ 02 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……./TB-……

…….., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về bài toán không thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo

Ngày ... Mon ... Năm ……….. (3) ….. đã nhận được cáo giác của ...(4)…….. Cùng với nội dung:

………………….………………………. (5) ...............................................................

(Tố cáo do ………………………………(6) ……………….…………… gửi đến).

Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằngnội dung tố cáo nêu trên không đủ đk để thụ giải thích quyết.

Lý do: ………………………………….. (7) ………………………………………………

Vậy thông tin để ông (bà) biết./.

Nơi nhận: - fan tố cáo; - …(6)…; - Lưu: VT, hồ nước sơ.

Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng (ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng góp dấu)

____________

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp bên trên trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức, 1-1 vị ban hành thông báo.

(3) người dân có thẩm quyền giảiquyết cáo giác hoặc cơ quan, tổchức, 1-1 vị phát hành Thông báo

(4) họ tên, địa chỉ cửa hàng của người tố cáo.

(5) Nội dung tố cáo không được thụ lý.

(6) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc tên, chức vụ, chức vụ người có thẩmquyền đã gửi tố cáođó đến fan giải quyếttố cáo (nếu có).

(7) Căn cứ pháp luật đã áp dụng để ko thụ lý giải quyết tố cáo (điều, khoản, thương hiệu văn bản và câu chữ quy địnhvề trường đúng theo không thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo).

MẪU SỐ 03 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……./TB-…..

……., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo tiếp

Ngày ... Tháng ... Năm ........(3).... đã nhận được được cáo giác tiếp với nội dung:

……………………………….. (4) ............................................................................

(Tốcáo vày ………………………. (5) …………………………………… đưa đến).

Các nội dung tố cáo nêu trên sẽ được.... (6)... Giải quyết và xử lý tại... (7)... Nhưng người tố cáo tiếp tục tố cáo với lý do: ………….. (8)………………………………………………………….

Sau lúc nghiên cứu, lưu ý thấy rằngcác nội dung tố giác trên sẽ được giải quyết đúng pháp luật. Vày đó, địa thế căn cứ quy địnhtại Khoản 2 Điều 27 của giải pháp tố cáo, không tồn tại cơ sở nhằm thụlý xử lý lại tố giác trên.

Vậy .. .(2)... Thông tin để fan tốcáo, cơ quan, tổ chức, solo vị, cá nhân có liên quan biết. Nếu không tồn tại tình ngày tiết mới, đề nghị xong việc tố cáo, vấn đề xem xét,giải quyết các nội dung tố cáo nêu trên./.

Nơi nhận: - bạn tố cáo; - …(5)…; - …(6)…; - …(9)…; - Lưu: VT, hồ nước sơ.

Người cầm đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị (ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

____________

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) tên cơ quan, tổ chức, đối kháng vị ban hành thông báo.

(3) người có thẩmquyền giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng banhành Thông báo.

(4) các nội dung cáo giác tiếp và fan bị tố cáo trong số nội dung đó.

(5) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc họ tên, chức vụ, chức vụ của cá nhân có thẩm quyềnđã gửi tố cáo kế tiếp người có thẩm quyền giảiquyết lại tố cáo (nếu có).

(6) fan đã giải quyếttố cáo theo thẩm quyền.

(7) Nêu tên, số hiệu của các văn phiên bản giải quyết cáo giác vàngày, tháng, năm ban hành.

(8) Nêu lý do người cáo giác tố cáo tiếp. Vào trường hợp fan tốcáo ko nêu được nguyên nhân tố cáo tiếp thì ghi rõ là "...nhưng người tốcáo thường xuyên tố cáo nhưng mà không nêu rõ vì sao tố cáo tiếp".

(9) fan bị tố cáo.

MẪU SỐ 04 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

………., ngày … mon … năm…..

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐCÁO

Kính gửi:…………………(3)……………………

Ông (bà): ………………………………(4)…………………………………………………

Có nội dung tố cáo gửi cho …………………(5)…………………………………………

Nội dung tố cáo:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

Căn cứ nội dungtố cáo, biện pháp về thẩm quyền giải quyết và xử lý tố cáo trên …….(6)…....;

Sau lúc kiểm tracác đk thụ lý, đề xuất ………………..(3)………………………………….xem xét, quyết định việc thụ lý xử lý tố cáo nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, hồ nước sơ.

Người lời khuyên (ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu - ví như có)

____________

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơnvị lập phiếu đề xuất.

(3) chức vụ của fan giảiquyết tố cáo.

(4) chúng ta tên tín đồ tố cáo (hoặc người đại diện thay mặt của những người tốcáo).

(5) người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan, tổ chức, 1-1 vị mừng đón tố cáo.

(6) Điều,khoản, văn phiên bản quy định về thẩm quyền xử lý tố cáo.

MẪU SỐ 05 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: /QĐ- …….

………., ngày … mon … năm…..

QUYẾTĐỊNHVề việc thụ lý giải quyết và xử lý tố cáo và thành lậpĐoàn/Tổ xác minh tố cáo……………(3)…………..

Căn cứ Thông tứ số/2013/TT-TTCP ngày / /2013 của Thanh traChính phủ luật quy trình xử lý tố cáo;

Căn cứ.…………………………(4)…….………………………….………;

Xét kiến nghị của…….…………..(5)…………………….………….……....,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Thụlý giải quyết và xử lý tố cáo so với ……………(6)……………………

Nộidung tố cáo được thụ lý gồm:…………..………(7)……………………

Thờihạn xử lý tố cáo là …. Ngày làm cho việc.

Điều2.Thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo, gồm:

1.Ông (bà)…………...chức vụ………………- Trưởng đoàn/Tổ trưởng;

2.Ông (bà)…………...chức vụ…..…………..- Thành viên;

……

Đoàn/Tổxác minh có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung tố giác được thụ lý nêu tại Điều1 đưa ra quyết định này. Thời hạn tiến hành xác minh là…… ngày làm cho việc, tính từ lúc ngàygiao hoặc chào làng Quyết định này với người bị tố cáo.

Đoàn/Tổxác minh triển khai các quyền, nhiệm vụ quy định tại Khoản 5 Điều22 cách thức tố cáo và những quy định khác của luật pháp có liên quan.

Điều3. Cácông (bà)...(8)…,…(9)…, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá thể có liên quan, các Ông(bà) mang tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, hồ nước sơ.

Người giải quyết và xử lý tố cáo (ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

______________

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơnvị cung cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2)Tên cơ quan, tổ chức, solo vị phát hành quyết định.

(3)Chức danh của người phát hành quyết định.

(4)Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị raquyết định.

(5)Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đối chọi vị lời khuyên thụ lý tố cáo.

(6)Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cánhân bị tố cáo.

(7)Các nội dung tố cáo được thụ lý.

(8)Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng có nhiệm vụ trong việc tổ chức thựchiện đưa ra quyết định xác minh.

(9)Tên cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, chúng ta tên, chức vụ, chức danh cá nhân bị tố cáo.

MẪU SỐ 06 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: /QĐ- ……..

………., ngày … mon … năm…..

QUYẾTĐỊNHVề việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệmvụ xác minh nội dung tố cáo…………(3)…………..

Căn cứ Thông tư số/2013/TT-TTCP ngày / /2013 của Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh quy trình giải quyết tố cáo;

Căn cứ .…………………………(4)…….………………………….………;

Xét đề nghị của…….…………..(5)…………………….………….……....,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Thụlý giải quyết và xử lý tố cáo đối với ……………(6)……………………

Nộidung tố giác được thụ lý gồm:…………..………(7)……………………

Thờihạn giải quyết tố cáo là …. Ngày làm cho việc.

Điều2.Giao….(8)… tổ chức việc kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xửlý các nội dung tố giác được thụ lý nêu trên Điều 1 đưa ra quyết định này, báo cáo kếtquả xác minh với ...………………(9)…………………………………

..………………………………………(10)………………………………….

Điều3. Cácông (bà)...(11)....,….(6)…, cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có tương quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, hồ sơ.

Người xử lý tố cáo (ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

_____________

(1) tên cơ quan, tổ chức, đơnvị cấp cho trên thẳng (nếu có).

(2)Tên cơ quan, tổ chức, 1-1 vị ban hành quyết định.

(3)Chức danh của người ra quyết định.

(4)Văn bạn dạng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị raquyết định.

(5)Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị đã khuyến nghị thụ lý xử lý tố cáo.

(6)Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng bị tố cáo, bọn họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ củacá nhân bị tố cáo.

(7)Các nội dung tố giác được thụ lý.

(8)Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao xác minh tố cáo.

(9)Người xử lý tố cáo.

(10)Các văn bản chỉ đạo, yêu mong khác của người giải quyết và xử lý tố cáo đối với cơ quan,tổ chức, đơn vị được giao xác minh tố cáo (như việc ra đời Đoàn/Tổ xác minhhoặc Đoàn thanh tra để triển khai rõ ngôn từ tố cáo; thời gian tiến hành xác minh,nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của fan được giao xác minh…).

(11)Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng có nhiệm vụ trong việc tổ chức triển khai thựchiện quyết định.

MẪU SỐ 07 - TC

………..(1)………. ………(2)……… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: /QĐ- ……..

………., ngày … mon … năm…..

QUYẾTĐỊNHVề việc thành lập và hoạt động Đoàn/Tổ xác minh văn bản tốcáo…………(3)…………..

Căn cứ Thông tứ số/2013/TT-TTCP ngày / /2013 của Thanh tra cơ quan chính phủ quyđịnh quy trình giải quyết tố cáo;

Căn cứ…………………………………(4)…………………..……………;

Căn cứ ra quyết định số ….. Ngày …tháng…năm….của …..(5)……. Về vấn đề thụ lý giải quyết tố cáo với giao trọng trách xácminh tố cáo;

Xét đề nghị của………………………..(6)…………………….…………..,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1.Thành lập Đoàn/Tổ xác minh câu chữ tố cáo, gồm:

1.Ông (bà)…………...chức vụ…………………- Trưởng đoàn/Tổ trưởng;

2.Ông (bà)…………...chức vụ…..……………- Thành viên;

…..

Điều