Tào Tháo

Tào Tháo, tự mạnh khỏe Đức, thương hiệu lúc bé dại là A Man, là nhà thiết yếu trị, quân sự chiến lược kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông là người đặt cửa hàng cho thế lực quân sự cát cứ ở miền bắc bộ Trung Quốc, lập nên cơ quan ban ngành Tào Ngụy thời Tam Quốc
Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, từ Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong tiến độ sau. Tương truyền, vị ông bao gồm tướng mạo khiến người khác cảm giác nguy hiểm, yêu cầu bị Tào tháo dỡ kiêng dè. Ông tài giỏi năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy những cuộc tiến công của Gia cat Lượng.

Bạn đang xem: Thiếu niên danh tướng 3q
Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn, trường đoản cú Nguyên Nhượng, danh tướng mạo Tào Ngụy. Là 1 trong vị tướng mạo thanh liêm, hết lòng vì binh lực của mình.


*

Trương Liêu

Trương Liêu, trường đoản cú là Văn Viễn, một trong những Ngũ Hổ tướng tá của Tào Ngụy, từng tham gia các trận đánh to và lừng danh nhất qua trận thích hợp Phì cùng với quân Đông Ngô


Gia cát Lượng

Gia cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự chiến lược kiệt xuất của nước Thục, giúp giữ Bị cùng rất Tôn Quyền vượt qua Tào túa ở Xích Bích, rước Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông sáng tạo ra Xe con ngữa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.


Lưu Bị

Lưu Bị, từ Huyền Đức, nhà vua khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là fan nhân hậu, biết trọng dụng fan tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, quan tiền Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Xem thêm: Tam Tong Mieu - Tử Vi Hàng Ngày


Triệu Vân

Triệu Vân, tự là Tử Long, người vùng thường Sơn, 1 trong các Ngũ Hổ Thượng tướng tá của Thục Hán, Ông đó là vị tướng làm nên kỳ tích một mình cứu chúa trong trận trường Bản.


Quan Vũ

Quan Vũ, từ bỏ Vân Trường, mở đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, danh tiếng với kỳ tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, vượt Ngũ quan tiền Trảm Lục Tướng. Ông là bạn trung nghĩa, gan góc nên được người đời tôn làm Võ Thánh.


Chu Du

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời hotline Chu Lang, là danh tướng cùng khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du khét tiếng với thành công ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.


Thái Sử Từ

Thái Sử Từ, tự tử Nghĩa, vốn là chân tay của giữ Dao sau góp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Xuất sắc cưỡi con ngữa bắn tên, tử chiến tại vừa lòng Phì.


Tôn Quyền

Tôn Quyền, trường đoản cú là Trọng Mưu, người sáng lập của cơ quan ban ngành Đông Ngô. Ông thừa kế quyền kiểm soát và điều hành đất Giang Đông từ bỏ tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau cùng Lưu Bị cấu hình thiết lập Liên minh Tôn Lưu vượt mặt vạn đại quân Tào Tháo.


Tôn Sách

Tôn Sách, trường đoản cú Bá Phù, là 1 viên tướng cùng một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là tín đồ đặt nền móng đặc trưng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đang được bạn em trai Tôn Quyền thừa kế và trả thiện sau khi ông mất.


Lữ Bố

Lữ bố tự là Phụng Tiên, mãnh tướng số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay nắm Phương Thiên Kích, uy phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!


Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê nhà với quan Vũ, vì mong muốn báo ơn với vương vãi Doãn mà hiến thân sử dụng kế liên hoàn khử Đổng Trác. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, trong tương lai bị Lữ cha cảm hóa, nguyện góp Lữ Bố ra khỏi tâm ma.


Viên Thiệu

Viên Thiệu, tự bạn dạng Sơ, thuộc cái dõi Viên Thị, là bàn sinh hoạt thời nhỏ của Tào Tháo. Sau trở thành anh quân liên minh phòng Đổng Trác. Ở trận quan lại Độ thất bại dưới tay Tào tháo dỡ rồi sinh bệnh dịch mà mất.


Tả Từ

Tả Từ, trường đoản cú Nguyên Phóng, đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Hán, nối liền kỳ môn độn giáp, có thể sai khiến cho quỷ thần, sau lên núi luyện linh đơn