Xưa nay, nhân nghĩa đi đầu. Người trong giang hồ nếu như biết khôn khéo kết hợp nâng cấp chân nghĩa thì tự tương khắc nội tu chân nguyên vẫn tăng xứng đáng kể. Võ học chính vì như vậy mà thăng tiến đáng kể vì huyết quản lí tuôn trào những sinh khí tiềm ẩn, kỳ kinh chén bát mạch có thể tự ý vận theo ý muốn.

Bạn đang xem: Thiên Long Bát Bộ 1997 (1997)

Trương Sĩ trung khu là tín đồ cao ngạo, mà lại y cũng rất sẵn lòng hỗ trợ đồng đội điểm chân nghĩa!


Trong thời hạn hoạt động, Tiệm Nguyên Bảo vẫn cho reviews Chân Nguyên Thần Phách.

*

Dùng Chân Nguyên Thần Phách sẽ nhận thấy được 2000 Chân Nguyên Tinh Túy cùng 1000 Điểm chân nghĩa.

*

Điểm chân nghĩa có 2 loại:

Điểm chân nghĩa hiện tại có dùng để đổi Chân Nguyên Cam, Tím.Tổng điểm chân nghĩa đã nhận được là điểm tích điểm chân nghĩa khi dùng Chân Nguyên Thần Phách.

Điểm chân nghĩa rất có thể đến sơn Châu gặp Trương Sĩ trọng điểm (349,230) thay đổi Chân Nguyên Tím, Cam.

Xem thêm: Các Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Chuyên Nghiệp

*


Dùng nhằm đổi Chân Nguyên Băng - Hỏa - Huyền - Độc - sức lực - Thể lực.Mỗi người hoàn toàn có thể đổi buổi tối đa 3 Chân Nguyên Tím với 3 Chân Nguyên Cam những loại cùng sẽ tiêu tốn điểm chân nghĩa khác nhau.
Lần thay đổi Chân Nguyên TímSố điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 12000
Lần 24000
Lần 312000

*


Lần đổi Chân Nguyên CamSố điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 16000
Lần 212000
Lần 340000

*


Tích lũy đầy đủ 12000 điểm với 24000 điểm chân nghĩa, từng mốc bằng hữu sẽ nhận được một Thần Nguyên Túy miễn phí. Khi thay đổi Thần Nguyên Túy điểm chân nghĩa không biến thành trừ đi.

Tối nhiều chỉ nhận được là 2 Thần Nguyên Túy với 2 mốc tích lũy.

*

*

Lưu ý: Thời gian ngừng đổi chân nguyên và Thần Nguyên Túy là 24h00 ngày 14/04.


Website VngWebsite ChangYou