- Chọn bài -Bài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật - luyện tập (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích s xung xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - rèn luyện (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp phần đa và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích s xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp đa số - rèn luyện (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – luyện tập (trang 104-105) khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 3 trang 101: Quan cạnh bên hình hộp chữ nhật (h.84):

– A’A gồm vuông góc với AD hay không ? vì sao ?

– A’A bao gồm vuông góc với AB hay là không ? bởi sao ?

*

Lời giải

– A’A gồm vuông góc với AD do là nhị cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’D’D

– A’A gồm vuông góc với AB bởi là hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật AA’B’B

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 3 trang 102: kiếm tìm trên hình 84 những đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Ở hình 84:

– Đường trực tiếp AB gồm nằm trong khía cạnh phẳng (ABCD) hay không ? vày sao ?

– Đường trực tiếp AB có nằm trong mặt phẳng (ADD’A’) hay không ? do sao ?

Lời giải

– những đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD) : AA’, BB’, CC’, DD’

– Đường trực tiếp AB có nằm trong phương diện phẳng (ABCD) vì hai điểm A, B thuộc khía cạnh phẳng (ABCD)

– Đường thẳng AB không bên trong mặt phẳng (ADD’A’) bởi điểm B ko thuộc khía cạnh phẳng (ADD’A’)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 3 trang 102: tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng (A’B’C’D’)

Lời giải

Các khía cạnh phẳng vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’): (AA’B’B), (BB’C’C), (CC’D’D), (DD’A’A)

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 10 (trang 103 SGK Toán 8 tập 2): 1) vội vàng hình 87a theo những nét đã chỉ ra thì đã có được một hình vỏ hộp chữ nhật giỏi không?

2) Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như 87b.

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 8

*

a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào?

b) nhì mặt phẳng (AEHD) với (CGHD) vuông góc với nhau, vày sao?

Lời giải:

1. vội vàng hình 33.a theo các nét đã đã cho thấy thì đã đạt được một hình vỏ hộp chữ nhật.

2. A) trong hình hộp ABCD.EFGH thì:


BF vuông góc với mp (ABCD) và (EFGH)

b) nhì mặt phẳng (AEHD) cùng (CGHD)vuông góc với nhau do mặt phẳng (AEHD) chứa đường trực tiếp EH vuông góc với mặt phẳng (CGHD) tại H.

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 11 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Tính các form size của một hình hộp chữ nhật, hiểu được chúng tỉ lệ với 3, 4, 5 và thể tích của hình vỏ hộp này là 480cm3.

b) diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Thể tích của chính nó là bao nhiêu?

Lời giải:

Gọi a, b, c là ba size của hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 12 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C cùng D là những đỉnh của hình vỏ hộp chữ nhật mang đến ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống sống bảng sau:


*

Lời giải:

*

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 13 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89).

b) Điền số tương thích vào các ô trống ngơi nghỉ bảng sau:

*

Lời giải:


*

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 14 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): Một bồn tắm hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 2m. Ban sơ bể không tồn tại nước. Sau khoản thời gian đổ vào bể 120 thùng nước, từng thùng chứa đôi mươi lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

Xem thêm: “ Công Ty Tnhh Trong Tiếng Anh Là Gì ? Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh Là Gì

b) người ta đổ phân phối bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể.

Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Lời giải:

a) Thể tích nước đổ vào:

120 x đôi mươi = 2400 (l) = 2,4 (m3)

Chiều rộng lớn của bể nước:

2,4 : (2 x 0,8) = 1,5(m)

b) Thể tích của hồ nước:

2400 + 60 x đôi mươi = 3600 (l) = 3,6 (m3)

Chiều cao của hồ nước nước:

3,6 : (2 x 1,5) = 1,2 (m)

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 15 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): một chiếc thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Tín đồ ta thả 25 viên gạch có chiều lâu năm 2dm, chiều rộng lớn 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước vào thùng dưng lên biện pháp miệng thùng bao nhiêu đêximet? (giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Lời giải:

Thể tích của nước trong thùng:

7 x 7 x 4 = 196 (dm3)

Thể tích của 25 viên gạch:

25 x (2 x 1 x 0,5) = 25 (dm3)

Thể tích của nước với gạch:

196 + 25 = 221 (dm3)

Mực nước sau khoản thời gian thả gạch ốp vào cao:

221 : (7 x 7) ≈ 4,51 (dm)

Nước vào thùng dưng lên biện pháp miệng thùng là:

7 – 4,51 = 2,49 (dm).

Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 16 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Thùng cất của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một vài mặt là phần nhiều hình chữ nhật, ví dụ điển hình (ABKI), (DCC’D’), … . Quan giáp hình và vấn đáp các thắc mắc sau:

*

a) đầy đủ đường trực tiếp nào song song với mặt phẳng (ABKI)?

b) hồ hết đường thẳng nào vuông góc với phương diện phẳng (DCC’D’)?

c) phương diện phẳng (A’D’C’B’) bao gồm vuông góc vứi mặt phẳng (DCC’D’) giỏi không?

Lời giải:

a) hồ hết đường thẳng tuy vậy song với khía cạnh phẳng (ABKI) là A’B’; D’C’; DC; GH.


b) đều đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’) là A’D’; B’C’; DG; CH; AI; BK.

c) Ta có: A’D’ ⊥ (CDD’C’) ⇒ (A’B’C’D’) ⊥ (CDD’C’)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 17 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): đến hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.91).

a) đề cập tên các đường thẳng tuy nhiên song với mp (EFGH).

b) Đường thẳng AB tuy vậy song với đông đảo mặt phẳng nào?

c) Đường trực tiếp AD tuy vậy song với hồ hết đường thẳng nào?

*

Lời giải:

a) đa số đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng (EFGH) là: AB; BC; CD; DA.

b) Đường thẳn AB tuy vậy song với đông đảo mặt phẳng: (CDHG); (EFGH); (DCFE)

c) Đường trực tiếp AD song song với gần như đường thẳng: BC, FG, EH

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Luyện tập (trang 104-105 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 18 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Các kích thước của môt hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm với 2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q dến phường (h.92).

a) Hỏi nhỏ kiến bò theo con đường nào là ngắn nhất?

b) Độ nhiều năm ngắn nhất kia là bao nhiêu xentimet?


*

Lời giải:

Vì bé kiến phải bò theo phương diện của hình vỏ hộp từ Q đến p. Tức đề xuất bò trên “một phương diện phẳng”. Ta vẽ hình triển khai của hình hộp chữ nhật với trải phẳng như sau:

*

Khi đó, P sẽ sở hữu hai địa điểm là P1 và P2. Với quãng đường ngắn tuyệt nhất sẽ là 1 trong hai đoạn thẳng QP1 hoặc QP2.