Soạn bài Chỉ từ lớp 6 giúp các em nắm vững định nghĩa, cách hoạt động của chỉ từ trong câu, trả lời các câu hỏi bài tập soạn văn bài chỉ từ trang 136 đến 139 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Đang xem: Soạn ngữ văn lớp 6 bài chỉ từ

1. Kiến thức cơ bản2. Hướng dẫn soạn bài Chỉ từ siêu ngắn gọn2.1. Chỉ từ là gì?2.2. Hoạt động của chỉ từ trong câu3. Luyện tập
Bạn đang cần tìm tài liệu soạn bài Chỉ từ ? Đọc Tài Liệu giới thiệu nội dung chi tiết bài soạn văn Chỉ từ giúp các bạn nắm được định nghĩa về chỉ từ, cách hoạt động của chỉ từ trong câu.Với những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi sách giáo khoa dưới đây các em không chỉ soạn bài tốt mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học này.
Cùng tham khảo…

*

Kiến thức cơ bản

Khái niệm Chỉ từ là gì?

Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

Xem thêm:

Hướng dẫn soạn bài Chỉ từ siêu ngắn gọn

Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng <…>.(Em bé thông minh)Trả lời:Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các từ:– Nọ: Ông vua– Ấy: Viên quan– Kia: Làng– Nọ: Cha con nhà.Bài 2 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm.– ông vua / ông vua nọ;– viên quan / viên quan ấy;– làng / làng kia;– nhà / nhà nọ.Trả lờiNghĩa của các từ ông vua ấy, viên quan ấy, làng kia, nhà nọ đã được cụ thể hoá, được xác định một cách rõ ràng trong không gian. Trong khi đó các từ ngữ ông vua, viên quan, làng, nhà còn thiếu tính xác định.Bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm nào khác với các trường hợp đã phân tích? Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.
(Sự tích Hồ Gươm)Trả lờiSo sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:– Giống nhau:Cùng xác định vị trí của sự vật.– Khác nhau:+ Các từ: viên quan ấy, nhà nọ -> định vị sự vật trong không gian.+ các từ hồi ấy, đêm nọ -> định vị sự vật về thời gian.

Xem thêm:

II. Hoạt động của chỉ từ trong câu

Bài 1 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1Trong các câu đã dẫn ở phần I, chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gì?Trả lờiCác chỉ từ nọ, kia, ấy… làm nhiệm vụ phụ ngữ sau của cụm danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ trước lập thành một cụm danh từ: viên quan ấy, một cánh đồng làng kia, hai cha con nhà nọ.Bài 2 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1Tìm chỉ từ trong những câu dưới đây. Xác định chức vụ của chúng trong câu.a) Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh nghiệm qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *