Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài xích Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo). Câu 1. đã cho thấy lỗi cần sử dụng từ giữa những câu sau:


I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Người viết đang mắc lỗi sử dụng từ không nên nghĩa:

a) yếu đuối điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

Trả lời câu 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay vắt từ sai bởi từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

Bạn đang xem: Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.


Trả lời câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Gạch chân các phối kết hợp từ đúng:

- bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

- bôn bố (hải ngoại) - buôn cha (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

- (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) từ bỏ tiện.


Trả lời câu 2 (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chọn từ thích hợp điền vào vị trí trống:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn


Trả lời câu 3 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chữa lỗi cần sử dụng từ trong số câu sau:

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc cố kỉnh từ tống bằng từ tung.

Xem thêm: Những Câu Chúc Hay Ngày 20/11 Hay Nhất, Please Wait

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh tú bằng tinh túy.

mercare.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp mercare.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng mercare.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép mercare.com.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.