*

Bạn đang xem: Môn toán lớp 5 một người đem một thúng trứng ra chợ bán, buổi sáng bán được 3/5 số trứng bán buổi chiều giảm đi hai lần

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một fan đem thúng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trái trứng trong thùng, như vậy buôn bán gấp 2 lần buổi chiều. Vào thùng còn sót lại 6 quả. Hỏi người đó lấy ra chợ bao nhiêu quả


*

*

Phân số chỉ số trứng buổi chiều bán là :

3/5 : 2 = 3/10 ( số trứng )

Phân số chỉ số trứng nhị lần bán là :

3/10 + 3/5 = 9/10 ( số trứng )

Phân số chỉ 6 trái trứng là :

1 - 9/10 = 1/10 ( số trứng )

Người đó mang số trái trứng đi cung cấp là :

6 : 1/10 = 60 ( trái trứng )

Đáp số : 60 trái trứng


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

một tín đồ đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, bởi vậy bán gấp đôi lần giờ chiều bán. Vào thúng còn lại 6 quả. Hỏi người đó lấy ra chợ cung cấp bao nhiêu quả?

nhanh nha, mình sẽ gấp


Phân số chỉSố trứng buổi chiều cung cấp là:

3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là:

3/10+3/5=9/10(số trứng

Phân số chỉ 6 trái là

Ng` đó đem số quả trứng đi cung cấp là

6:1/10=60(quả)

Đs


Ps chỉ số trứng người đó chào bán buổi chiều là:

3/5:2=3/10 ( tổng thể trứng)

Ps chỉ 6 trái trứng là:

1-( 3/5+3/10)=1/10( tổng thể trứng)

Người đó đem ra tổng thể trứng là:

6:1/10=60( quả trứng)


Một người đem thùng trứng ra chợ cung cấp . Buổi sáng cung cấp dc 3/5 số trứng vào thúng như vậy bán gấp gấp đôi buổi chiều.Trong thùng còn 6 quả. Hỏi người đó đem ra chợ cung cấp bao nhiêu quả


Số trứng bán buổi chiều là

3/5:2=3/10 qua trung

Số trung phần còn sót lại là

1-(3/5+3/10)=1/10 so trung

Số trứng fan đó mang ra chợ cung cấp la

6:1/10=60(qua trung )

ĐÁP SỐ:60 QUATRUNG

AI K MÌNH K LẠI mang lại ĐẤY


Xem thêm: Bảo Yến & Những Bài Hát Hay Nhất Của Bảo Yến Hay Nhất Chọn Lọc

một fan đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, như vậy bán gấp đôi lần giờ chiều bán. Vào thúng còn sót lại 6 quả. Hỏi người đó rước ra chợ bán bao nhiêu quả?


Số trứng buôn bán trong buổi chiều là:

3/5:2=3/10( tất cả số trứng)

Số trứng phân phối cả nhị buổi là:

3/5+3/10=9/10( tất cả số trứng )

Số trứng tín đồ đó đưa đi bán là:

Đáp số : 60 quả trứng


Phân số chỉ số trứng buổi chiều buôn bán là:3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả 2 lần bán là :3/10+3/5=9/10(số trứng)

Người đó lấy số trứng đi phân phối là ;6:1/10=60(quả)

Đáp số : 60 trái trứng

CỐ LÊN NHÉ!!


Một tín đồ đem thung ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, vậy nên đã phân phối gấp gấp đôi buổi chiều bán. Vào thúng sót lại 6 quả. Hỏi người đó đã đem ra chợ buôn bán bao nhiêu quả


MỘT NGƯỜI ĐEM THÚNG TRỨNG RA CHỢ BÁN .BUỔI SÁNG BÁN ĐƯỢC 3/5 SỐ THÚNG trong THÚNG,NHƯ VẬY BÁN GẤP 2 LẦN BUỔI CHIỀU BÁN.TRONG THÚNG CÒN LẠI 6 QUẢ.HỎI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐEM RA CHỢ BÁN BAO NHIÊU QUẢ ?


Một tín đồ đem một thúng trứng ra chợ đẻ bán, buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng vào thúng, chiều tối số trứng bán tốt so với buổi sáng giảm đi 2 lần. Trong thúng sót lại 6 quả trứng. Hỏi người này đã đem ra bao nhiêu quả trứng?


Phân số chỉ số trứng giờ chiều bánlà :

3/5 : 2 = 3/10 (số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là :

3/10 + 3/5 = 9/10 (số trứng)

Phân số chỉ 6 quả trứnglà:

1 - 9/10 = 1/10 (số trứng)

Ngườiđó rước số quả trứng đi phân phối là:

6 : 1/10 = 60(quả)

ĐS : __________________


Phân số chỉ số trứngbuổi chiều đã bán được là:

(frac35:2=frac310)(số trứng trong thúng)

Phân số chỉ 6 trái trứng là:

(1-frac310-frac35=frac110)(số trứng trong thúng)

Người đó rước ra chợ số quả trứng là:

6 :(frac110)= 60 (quả)

Đáp số: 60 quả trứng


1 người đem 1 thúng trứng ra chợ nhằm bán, buổi sáng sớm bán được 3/5 số trứng vào thúng, số trứng bán được buổi chiều giảm đi 2 lần so với buổi sáng thìtrong thúng còn lại 6 quả trứng. Hỏi người này đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?


Một người mang 1 thúng trứng ra chợ dể bán, buổi sáng bán được 3/5 sốtrứng trong thúng, số trứng bán được buổi chiều so với buổi sáng sụt giảm 2 lần.Trong thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ cung cấp bao nhiêu trái trứng?


Sau khi cung cấp buổi sáng sủa phân số chỉ số trứng còn lại là

1-3/5=2/5(số trứng)

vì só trứng buổi chiều bớt đi 2 lần so cùng với số trứng buổi sáng

=>P/S chỉ số trứng chiều tối là

3/5:2=3/10(số trứng)

suy ra phân số chỉ số trứng còn lại

=>người đó có ra chợ số trứng là: 6:1/10=60(quả trứng)

đáp số : 60 quả

chúc bàn sinh hoạt tốt

(nhớ k cho mình nhé)


Một người đem thùng trứng ra chào bán .Buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng trong thùng, như vậy bán gấp 2 lần buổi chiều bán. Vào thùng sót lại 6 quả . Hỏi người này đã đem ra chợbánbao nhiêu quả ?

Viết cả giải thuật ra nhé cấp tốc thì được một like


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên