lúc vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm.

Bạn đang xem: Mã Số Karaoke Thành Phố Sau Lưng

Tuổi thơ đi hoang nghìn tối trốn ngủ. Phần tía tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp phương diện góp lời làm lính mà thôi đối lập đây rồi.Từng đêm quê nhà đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu khác nhau những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm tia nắng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, thuộc ngàn nụ cười góc nhìn giai nhân.Nay trả lại cho người thành phố sau sống lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở trấn quân thù đêm ngày tỏ mặt.

Bạn đã xem: tp sau lưng karaoke mã số

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Tướng Phụ Nữ Giàu Sang Thành Đạt, Tướng Mặt Phụ Nữ Giàu Sang, Phú Quý Cả Đời

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.