Một ngày không có em Là lòng anh tung nát Cả trời mây u ám và đen tối Thời gian vẫn lặng lẽ Âm thầm hằn bên trên bia đá xanh Một ngày không tồn tại em Là lòng anh se thắt cả nghìn cây im tiếng chịu tang khóc tình ái Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng ĐK:Đường mây lối gió ai tín đồ hay tình thương chấp cánh ra biển khơi Trời cao man mác xanh nghìn đời bụi trần lấm gót kiếp thương vay Mùa ko lạnh nhưng mà sao hồn băng giá bán Một ngày không có em Tuổi hồng thành bất nghĩa Tình chờ còn chưa mất Tình yêu đã tan tành tung tành tựa sương sương chiều hoang.....

Bạn đang xem: Một ngày không có em


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tháo Máy Giặt Toshiba Nhanh Chóng, Tháo Máy Và Vệ Sinh Máy Giặt Toshiba

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.