*
Nếu như còn chưa chắc chắn xem kế hoạch Thi Đấu hoặc công dụng của chung Kết nhân loại 2019 nghỉ ngơi đâu, thì các bạn hãy lưu bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp cốt truyện Chung Kết quả đât 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/mercare.com.vnVietnam

Vòng tầm thường Kết - phổ biến Kết cố kỉnh Giới

*

Vòng bán Kết - phổ biến Kết rứa Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - phổ biến Kết rứa Giới

*
*

Vòng Bảng - chung Kết cầm cố Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - tầm thường Kết cố Giới

*
*
*
*