Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bạn dạng thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.


Bạn đang xem: Lãi suất tiền gửi ngân hàng maritime bank

*

Xem thêm: Everything You Need To Know About “Reset This Pc” In Windows 8 And 10

*

Đơn vị tính Lãi suất cao nhất 272472 mầm non * 141003 Ong quà (*) 247727 Trả lãi ngay 141077 Hợp đồng xu tiền gửi Định kỳ sinh lời 139141 247875 gửi tại quầy gửi trực đường Gửi trên quầy gởi trực đường Gửi trên quầy gửi trực tuyến Gửi trên quầy gởi trực tuyến
Rút trước hạn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 tháng 3.0 3.5 2.85 3.35 3.0
02 tháng 3.5 3.5 2.95 3.45 3.0 2.95 3.45
03 tháng 3.8 4.0 3.5 3.5 3.5 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75
04 tháng 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75
05 tháng 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75
06 tháng 5.0 5.8 4.8 4.8 4.8 4.75 5.25 4.95 4.9 5.4
07 tháng 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8 4.75 5.25 4.95 4.9 5.4
08 tháng 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8 4.75 5.25 4.95 4.9 5.4
09 tháng 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8 4.75 5.25 4.95 4.9 5.4
10 tháng 5.3 5.9 5.15 5.15 5.15 5.2 5.7 5.25 5.2 5.7
11 tháng 5.3 5.9 5.15 5.15 5.15 5.2 5.7 5.25 5.2 5.7
12 tháng 5.6 6.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
13 tháng 5.6 6.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
15 tháng 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
18 tháng 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
24 tháng 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
36 tháng 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5.7 5.45 5.3 5.8
04 - 15 năm 5.4 5.4