sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
hoat huyet minh nao khang 7 H3410
*
hoat huyet minh nao khang 9 N5047
*
hoat huyet minh nao khang 8 M5060
*
hoat huyet minh nao khang 2 G2045
*
hoat huyet minh nao khang 1 D1472
*
hoat huyet minh nao khang 3 T7714
*
hoat huyet minh nao khang 14 C1604
*
hoat huyet minh nao khang 13 A0540
*
hoat huyet minh nao khang 12 G2376
*
hoat huyet minh nao khang 10 H3873
*
hoat huyet minh nao khang 11 I3776
*
hoat huyet minh nao khang 15 R7000
*
hoat huyet minh nao khang 4 J3363
*
hoat huyet minh nao khang 6 S7761
*
hoat huyet minh nao khang 5 D1417