Em tảo cuồng vào mơ hồ.Loài fan như cuốn đi vào men say.Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.Em yêu fan say mê người.Cuồng nhiệt như gió lốc vào hoang vuShi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Bạn đang xem: Em yêu người say mê người

Chưa khi nào như bây giờ. Go,go,go I love you.Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thì.Trọn đời bản thân em muốn anh yêu thương em hoài.Hãy đến đây chảy trong giấc mộng lành.Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu bạn thôi.

(hát lại trường đoản cú đầu...)

Hey. Dẫu đã xa tình như hiến dâng rồi.Cùng tình yêu, say mê niềm tin.Luôn luon tin nhé, go, go, go I love you!Dẫu tháng năm tàn phai trước xuân thìTrọn đời mình em ước ao anh yêu thương em hoài.Hãy đến đây tung trong giấc mộng lành.Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ông Già Và Biển Cả, Soạn Văn Lớp 12, Soạn Bài Ông Già Và Biển Cả (Hê


Em xoay cuồng trong mơ hồ.Loài bạn như cuốn đi vào men say.Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.Em yêu fan say mê người.Cuồng nhiệt độ như gió lốc trong hoang vuShi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.

Chưa lúc nào như bây giờ. Go,go,go I love you.Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thì.Trọn đời bản thân em muốn anh yêu thương em hoài.Hãy mang lại đây rã trong giấc mộng lành.Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu người thôi.

(hát lại từ đầu...)

Hey. Dẫu đã xa tình như hiến dâng rồi.Cùng tình yêu, mê mẩn niềm tin.Luôn luon tin nhé, go, go, go I love you!Dẫu mon năm tàn phai trước xuân thìTrọn đời mình em ao ước anh yêu thương em hoài.Hãy cho đây tan trong cơn mơ lành.Từng ngày dài xa cách, vẫn yêu tín đồ thôi.


*Em yêu thương Anh Như Câu Hò Ví Dặm

Anna Trinh

*
165.750


http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20140213/DVNd8rjxrUFV0ZO8FirV595ef0a27de9e.jpg

Alibaba

Anna Trinh

*
128.480


http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20140213/DVNd8rjxrUFV0ZO8FirV595ef0a27de9e.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg