Rồi em sẽ cố vực dậy dẫu không hề anh bên anh như dịp trước.Rồi em đang phải vực dậy phía sau nỗi buồn, cho dù nước mắt vẫn cứ rơi tuôn.Hạnh phúc vẫn vỗ cánh bay bởi lúc còn nhau tay anh đâu giữ lấy.Và em sẽ quen sớm khuya bước đi một mình, phải gạt nước mắt vượt qua nỗi đau.

Bạn đang xem: Đứng dậy sau nỗi đau

Em đang cố vùng lên để mai bình an và quên nỗi thất vọng.Dù tình đi mất, dù tín đồ đi mất em vẫn sẽ sống anh ơi.Tình yêu em đang trao anh có lẽ là không nên giờ em phải chấp nhận.Rồi một ngày kia, ở một nơi khác, ai đó sẽ giỏi hơn anh.... đến mặt em.

Xem thêm: 50 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng Hàng Ngày Thông Dụng Nhất


Rồi em đang cố vực lên dẫu không còn anh bên anh như thời gian trước.Rồi em đang phải vùng dậy phía sau nỗi buồn, cho dù nước mắt vẫn tiếp tục rơi tuôn.Hạnh phúc đã vỗ cánh bay bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lấy.Và em sẽ quen nhanh chóng khuya bước đi một mình, bắt buộc gạt nước đôi mắt vượt qua nỗi đau.

Em đã cố vực lên để mai không nguy hiểm và quên nỗi thất vọng.Dù tình đi mất, dù bạn đi mất em vẫn sẽ sống anh ơi.Tình yêu thương em đã trao anh có lẽ rằng là không nên giờ em đề nghị chấp nhận.Rồi một ngày kia, ở 1 nơi khác, ai kia sẽ tốt hơn anh.... đến mặt em.


*ko Còn xúc cảm

Lương Minh Trang

*
5.744.385


http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20120119/woA14hc2FjlER1dUBqci590be64707a32.jpg

thắc mắc Dành mang lại Anh

Lyna Thùy Linh ft Lương Minh Trang

*
2.582.315


http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20140805/TM5ASSXftt70O9RLFkoD58f6e0581597a.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20220324/4WpXijPDyzp1pyNQ8TZA6392bac424722.jpg
http://musicmd1fr.mercare.com.vn.net/bucket-image-mercare.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg