Đề thi môn Sinh được review là vừa trung bình với thí sinh. Dưới đó là đề thi và giải đáp môn Sinh học vị Bộ GD&ĐT công bố

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề: 469

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: SINH HỌC – giáo dục đào tạo trung học phổ thông

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, ko kể thời hạn giao đề

I. PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, tự câu 1 mang đến câu 32)

Câu 1: cho biết thêm quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb x AaBb cho đời con gồm kiểu ren aabb chiếm tỉ lệA. 50%. B.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn sinh 2013 có đáp án

6,25%. C. 12,5%. D. 25%.

Câu 2: Trong công tác làm việc giống, hướng tạo thành những giống cây cối tự đa bội lẻ hay được áp dụng so với những nhiều loại cây làm sao sau đây?A. Nho, dưa hấu. B. Cà phê, ngô. C. Điều, đậu tương. D. Lúa, lạc.

Câu 3: yếu tố tiến hóa làm sao sau đây có thể làm cho 1 alen bao gồm lợi bị nockout bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên thông dụng trong quần thể?A. Tinh lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.


Câu 4: ví dụ như nào sau đây phản ánh kiểu thay đổi động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không tuân theo chu kì?A. Con số muỗi tăng vào mùa hè, giảm vào mùa đông.B. số lượng cây tràm sinh hoạt rừng U Minh Thượng bớt mạnh sau khi bị cháy hồi tháng 3 năm 2002.C. Con số sâu hại cây cỏ tang vào mùa xuân và mùa hè, sút vào mùa thu và mùa đông.D. Con số ếch đồng tăng vào mùa mưa, sút vào mùa khô.

Câu 5: bạn mắc bệnh dịch hoặc hội chứng căn bệnh nào sau đấy là một dạng thể ba?A. Hội chứng Đao. B. Dịch phêninkêto niệu.C. Hội chứng Tơcnơ. D. Các bệnh ung thư vú.

Câu 6: Ở cà chua, alen A mức sử dụng quả đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen a phương pháp quả vàng. Cho thấy quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, mọi phép lai nào tiếp sau đây cho đời con tất cả cả cây trái đỏ cùng cây trái vàng?A. Aa x aa với AA x Aa. B. Aa x Aa và AA x Aa.C. Aa x Aa với Aa x aa. D. AA x aa với AA x Aa.

Câu 7: Một quần thể thực đồ gia dụng lưỡng bội, ở vậy hệ lên đường (P) bao gồm toàn cá thể có giao diện gen Aa. Nếu như tự thụ phấn đề nghị thì theo lí thuyết, cấu tạo di truyền của quần thể này ở cố hệ F3 làA. 0,75AA : 0,25aa. B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.C. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa. D. 0,25AA : 0,75aa.


Câu 8: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phần (Mirabilis jalapa) và thu được tác dụng như sau:

*

Nếu lấy hạt phấn của cây F1 nghỉ ngơi phép lai thuận thụ phấn mang đến cây F1 làm việc phép lai nghịch thì theo lí thuyết, nhận được F2 gồm:A. 75% số cây lá đốm: 25% số cây xanh xanh. B. 100% số cây xanh xanh.C. 100% số cây lá đốm. D. Một nửa số cây lá đốm: một nửa số cây xanh xanh.

Câu 9: cho thấy thêm quá trình sút phân không xẩy ra đột thay đổi nhưng xảy ra hoán vị ren với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của khung người có thứ hạng gen

*
là:A. AB = ab = 20% với Ab = aB = 30%. B. AB = ab = 40% cùng Ab = aB = 10%.C. AB = ab = 30% và Ab = aB = 20%. D. AB = ab = 10% cùng Ab = aB = 40%.

Câu 10: quá trình phát sinh và cách tân và phát triển của cuộc đời trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:(1) Tiến hóa tiền sinh học.(2) Tiến hóa hóa học.(3) Tiến hóa sinh học.Các quá trình trên ra mắt theo trình trường đoản cú đúng là:A. (3) (2) (1). B. (2) (3) (1). C. (1) (2) (3). D. (2) (1) (3).


Câu 11: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào dưới đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ngơi nghỉ đại mạch, có chân thành và ý nghĩa trong công nghiệp chế tạo bia?A. Gửi đoạn. B. Mất đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lặp đoạn.

Câu 12: khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng gồm kiểu gen không giống nhau (P), nhận được F1 tất cả toàn cây hoa đỏ. Cho những cây F1 giao phấn với nhau, nhận được F2 tất cả kiểu hình phân li theo tỉ trọng 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Rất có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được công cụ bởiA. Nhì cặp gen liên kết, can hệ với nhau theo kiểu tương tác bửa sung.B. Hai cặp gene phân li độc lập, liên quan với nhau theo kiểu tương tác cùng gộp.C. Một gen bao gồm 2 alen, trong những số đó alen chính sách hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen nguyên lý hoa trắng.D. hai cặp gen phân li độc lập, shop với nhau theo kiểu tương tác ngã sung.

Câu 13: trong lưới thức ăn uống của một quần làng sinh đồ dùng trên cạn, bậc dinh dưỡng nào tiếp sau đây có sinh khối bự nhất?A. Bậc bồi bổ cấp 1. B. Bậc bổ dưỡng cấp cao nhất.C. Bậc dinh dưỡng cấp 3. D. Bậc bồi bổ cấp 2.

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố tiến hóa?A. giao hợp ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.C. Chọn lọc tự nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.


Câu 15: cho biết thêm quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến, những gen phân li tự do và tác động ảnh hưởng riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD mang đến đời con có tối đa:A. 18 loại kiểu gen và 4 một số loại kiểu hình. B. 9 loại kiểu gen với 8 một số loại kiểu hình.C. 18 loại kiểu gen với 18 một số loại kiểu hình. D. 8 nhiều loại kiểu gen với 6 nhiều loại kiểu hình.

Câu 16: Sử dụng phương thức nào sau đây rất có thể tạo ra giống bắt đầu mang điểm lưu ý của nhị loài mà bằng phương pháp tạo giống thường thì không thể tạo nên được?A. Gây đột nhiên biến nhân tạo. B. Nuôi cấy hạt phấn.C. Dung hòa hợp tế bào trần. D. Nhân phiên bản vô tính.

Câu 17: Những chiến thuật nào dưới đây được coi là những giải pháp chính của cách tân và phát triển bền vững, đóng góp thêm phần làm tiêu giảm sự biến đổi khí hậu toàn cầu?(1) Bảo tồn đa dạng chủng loại sinh học.(2) khai quật tối đa cùng triệt để các nguồn khoáng sản thiên nhiên.(3) ngăn ngừa nạn phá rừng, duy nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.(4) Sử dụng bền chắc các nguồn tài nguyên thiên nhiên.(5) tăng cường sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật, những chất diệt cỏ, các chất kích ưa thích sinh trưởng,… trong sản xuất nông, lâm nghiệp.Đáp án đúng là:A. (2), (3) với (5) B. (2), (4) cùng (5) C. (1), (2) và (5) D. (1), (3) cùng (4)


Câu 18: Một loài sinh vật có bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xẩy ra đột đổi mới lệch bội thì số loại thể một buổi tối đa hoàn toàn có thể được tạo thành trong chủng loại này làA. 13 B.7 C. 8 D. 15

Câu 19: cho biết quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, số một số loại giao tử tối đa hoàn toàn có thể được tạo nên từ quy trình giảm phân của khung người có dạng hình gen AaBb làA. 8 B. 6 C. 4 D. 2

Câu 20: Kiểu phân bổ nào dưới đây không bắt buộc là kiểu phân bổ cá thể của quần thể sinh đồ dùng trong trường đoản cú nhiên?A. phân bố theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố ngẫu nhiên.C. Phân bổ theo nhóm. D. Phân bố đồng phần nhiều (Phân ba đều).

Câu 21: đưa sử gen B sinh sống sinh vật dụng nhân thực bao gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit một số loại ađênin (A) vội 3 lần số nuclêôtit một số loại guanin (G). Một hốt nhiên biến điểm xảy ra tạo cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b tất cả chiều lâu năm không đổi nhưng giảm xuống 1 links hiđrô so với ren B. Con số từng một số loại nuclêôtit của alen b là:A. A = T = 301; G = X = 899. B. A = T = 299; G = X = 901.C. A = T = 901; G = X = 299. D. A = T = 899; G = X = 301.


Câu 22: Để tạo nên giống cà chua có gen làm chín trái bị bất hoạt giúp vận chuyển ra đi hoặc bảo quản lâu nhiều năm mà không trở nên hỏng, nên áp dụng phương pháp nào sau đây?A. Lai hữu tính. B.

Xem thêm: Hai Cách Chặn Quảng Cáo Trên Youtube Trên Máy Tính (Chi Tiết 2022)

công nghệ gen.C. Gây bỗng nhiên biến nhân tạo. D. Technology tế bào.

Câu 23: trong tương lai, một trong những gen bỗng dưng biến gây bệnh trong cơ thể người rất có thể được thay thế sửa chữa bằng những gen lành nhờ ứng dụng của phương thức nào sau đây?A. Gây đột nhiên biến bằng tác nhân đồ gia dụng lí. B. Gây thốt nhiên biến bởi tác nhân hóa học.C. Technology tế bào. D. liệu pháp gen.

Câu 24: một số loại axit nuclêic nào dưới đây mang bộ cha đối mã (anticôđon)?A. ADN. B. tARN. C. RARN. D. MARN.

Câu 25: mang đến chuỗi thức ăn: Tảo lục đối chọi bào Tôm Cá rô Chim bói cá. Vào chuỗi thức ăn này, cá rô làA. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.B. Sinh đồ tiêu thụ bậc 3 với thuộc bậc bồi bổ cấp 3C. sinh đồ dùng tiêu thụ bậc 2 cùng thuộc bậc bồi bổ cấp 3D. Sinh vật dụng tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

Câu 26: những cây khác loài có cấu trúc hoa khác biệt nên chúng thường ko thụ phấn được cho nhau. Đây là lấy ví dụ về dạng phương pháp liA. cơ học. B. Tập tính. C. Thời hạn (mùa vụ). D. Sinh thái.


Câu 27: Tập hợp những kiểu hình của cùng một kiểu gen khớp ứng với những môi trường không giống nhau được hotline làA. Sự mềm dẻo của giao diện hình (thường biến). B. Biến dị tổ hợp.C. mức bội phản ứng của dạng hình gen. D. Thể đột biến.

Câu 28: Để loại khỏi nhiễm sắc thể hầu hết gen không muốn ở một số giống cây trồng, fan ta rất có thể gây đột biến cấu tạo nhiễm sắc thể dạngA. Lặp đoạn B. đưa đoạn C. Hòn đảo đoạn D. mất đoạn nhỏ

Câu 29: Quần thể ngẫu phối nào dưới đây đang sinh hoạt trạng thái cân bằng di truyền?A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa

Câu 30: trong tế bào, những gen nằm trên và một nhiễm sắc thểA. Luôn giống nhau về số lượng, thành phần và chưa có người yêu tự sắp tới xếp các loại nuclêôtit.B. chế tác thành một đội gen liên kết và có xu thế di truyền cùng nhau.C. Phân li độc lập, tổng hợp tự vì trong quy trình giảm phân sinh ra giao tử.D. Luôn luôn tương tác với nhau cùng luật pháp một tính trạng.

Câu 31: kết quả của quá trình tiến hóa bé dại là xuất hiện nênA. chủng loại mới. B. Bộ mới. C. Bọn họ mới. D. đưa ra mới.


Câu 32: cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn và quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 1:1:1:1?

*

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được gia công một trong nhì phần (phần A hoặc B)

A. Theo công tác Chuẩn (8 câu, từ bỏ câu 33 cho câu 40)

Câu 33: Qui trình sinh sản giống mới bằng cách thức gây thốt nhiên biến bao gồm các bước sau:(1) Tạo chiếc thuần chủng.(2) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây bỗng nhiên biến.(3) chọn lọc những thể đột nhiên biến có kiểu hình ý muốn muốn.Trình trường đoản cú đúng của công việc trong qui trình này là:A. (2) -> (3) -> (1) B. (1) -> (2) -> (3) C. (1) -> (3) -> (2) D. (2) -> (1) -> (3)

Câu 34: Tập vừa lòng sinh đồ dùng nào sau đây không nên là quần thể sinh vật?A. Tập hợp chim chim báo bão trên hòn đảo Trường Sa B. Tập hợp cây rửa trên một trái đồi sinh sống Phú ThọC. Tập đúng theo cây tràm sinh sống rừng U Minh Thượng. D. Tập phù hợp cá trong hồ nước Tây

Câu 35: trong số mối dục tình giữa các loài sinh thứ sau đây, mối quan hệ nào chưa phải là quan hệ đối kháng?A. Chim sáo cùng sâu rừng. B. Chim sâu và sâu ăn uống láC. Lợn cùng giun đũa trong ruột lợn D. Lúa với cỏ dại


Câu 36: yếu tố nào dưới đây làm đổi khác tần số alen cùng thành phần kiểu dáng gen của quần thể sinh thứ theo 1 phía xác định?A. Giao hợp không tự nhiên B. chọn lọc tự nhiênC. Đột vươn lên là D. Di – nhập gen

Câu 37: minh chứng tiến hóa nào sau đây không bắt buộc là vật chứng sinh học phân tử?A. Tế bào của tất cả các loại sinh vật bây chừ đếu áp dụng chung một cỗ mã di truyềnB. Prôtêin của những loài sinh vật hiện thời đều được kết cấu từ khoảng chừng 20 một số loại axit aminC. ADN của tất cả các laoì sinh vật bây giờ đều được cấu tạo từ 4 nhiều loại nuclêôtitD. toàn bộ các cơ thể sinh vật bây giờ đều được kết cấu từ tế bào.

Câu 38: Một loài sinh vật bao gồm bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào bồi bổ của thể cha thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc đẹp thể làA. 12 B. 11 C. 9 D. 18

Câu 39: thành phần nào sau đây không trực thuộc thành phần cấu tạo của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli?A. Các gen cấu tạo (Z, Y, A) cách thức tổng hợp những enzim phân giải mặt đường lactôzơ.B. Vùng khởi đụng (P) là khu vực ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và bắt đầu phiên mã.C. Gen điều hòa (R) hiệ tượng tổng thích hợp prôtêin ức chếD. Vùng quản lý và vận hành (O) là chỗ prôtêin ức chế hoàn toàn có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.


Câu 40: vào một hệ sinh thái xanh trên cạn, tích điện được tích lũy lớn số 1 ở bậc dinh dưỡngA. Cung cấp 2. B. Cấp 3. C. V.i.p nhất. D. cấp 1.

B. Theo công tác Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến 48)

Câu 41: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một trực thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể làA. 94 B. 49 C. 47 D. 24

Câu 42: vào kỹ thuật tạo thành ADN tái tổ hợp, để tạo nên đầu dính tương xứng giữa gen đề nghị chuyển với thể truyền, bạn ta đã áp dụng cùng một các loại enzim giảm giới hạn mang tên làA. ADN pôlimeraza B. restrictaza C. Ligaza D. ARN pôlimeraza

Câu 43: vào một quần buôn bản sinh vật, chủng loại ưu thay là loàiA. Có tần suất xuất hiện và độ đa dạng và phong phú rất thấp mà lại sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng mẫu mã cho quần xã.B. có tần suất mở ra và độ phong phú và đa dạng cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng cải cách và phát triển của quần xãC. Chỉ gồm một quần làng mạc nào đó mà không gồm ở các quần buôn bản khác, sự xuất hiện của nó làm tăng mức đa dạng và phong phú cho quần xã.D. Đóng vai trò thay thế cho các nhóm loài không giống khi bọn chúng suy vong vì vì sao nào đó.


Câu 44: Xử lí and bằng loại tác nhân nào sau đây rất có thể làm mất hoặc xen thêm 1 cặp nuclêôtit bên trên AND, dẫn cho dịch khung phát âm mã di truyền?A. Tia tử nước ngoài (UV). B. Acridin.C. 5- brôm uraxin (5BU). D. Cônsixin.

Câu 45: Đặc điểm nào dưới đây không đặc thù cho đa số loài thực vật chịu khô hạn?A. xung quanh lá có nhiều khí khổng. B. Rễ vô cùng phát triển, in sâu hoặc lan rộng.C. Lá thon thả hoặc trở thành gai. D. Trữ nước trong lá, thân tốt trong củ, rễ.Câu 46: nhân tố tiến hóa làm sao sau đây rất có thể làm chuyển đổi tần số alen và thành phần vẻ bên ngoài gen của quần thể sinh vật dụng một cách đột ngột?A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Tinh lọc tự nhiên.C. Đột biến. D. những yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 47: cho biết thêm N0 là số lượng cá thể của quần thể sinh đồ ở thời điểm khảo sát lúc đầu (t0), Nt là số lượng cá thể của quần thể sinh thứ ở thời điểm khảo sát tiếp theo (t); B là nút sinh sản; D là nút tử vong; I là mức nhập cảnh và E là mức xuất cư. Size của quần thể sinh đồ gia dụng ở thời gian t rất có thể được mô tả bởi công thức tổng quát nào sau đây?A. Nt = N0 + B – D – I + E. B. Nt = N0 – B + D + I – E.C. Nt = N0 + B – D + I – E. D. Nt = N0 + B – D – I – E.


Câu 48: trong một hệ sinh thái xanh trên cạn, sản lượng sinh đồ gia dụng thứ cung cấp được hình thành vì chưng nhóm sinh vật nào sau đây?A. Sinh đồ dùng dị dưỡng, hầu hết là động vật.B. Thực đồ gia dụng tự dưỡng, đa phần là thực vật gồm hoa.C. Sinh thứ sản xuất, đa phần là thực vật.D. Sinh đồ gia dụng phân giải, chủ yếu là nấm với vi khuẩn.