Ai đứng như bóng dừa tóc dài cất cánh trong gió bao gồm phải người còn kia là con gái của tỉnh bến tre ( con gái của tỉnh bến tre ) Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước số đông tràn về Ôi những con người tạo ra sự Đồng Khởi Ơi, hầu hết cây dừa để lại đến ta nhẵn quê Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng tỉnh bến tre Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe sân vườn trái trái xum xuê, biển khơi khơi tôm cá đầy ghe nhớ dòng sông dài Hàm Luông bến ta quen ghé Lại ghi nhớ tóc ai lâu năm còn mang dáng đứng bến tre Lại lưu giữ tóc ai nhiều năm còn mang dáng đứng bến tre

Bạn đang xem: Dáng đứng bến tre mp3


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nối Lại Tình Xưa, Noi Lai Tinh Xua Karaoke Song Ca

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.