*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f(x) như hình vẽ

Cho hàm số (y = 5x.) trong các điểm (A(1;2);,,B(2;10);,,C( - 2;10);,,Dleft( dfrac - 15; - 1 ight)) bao gồm bao nhiêu điểm thuộc đồ dùng thị hàm số (y = 5x.)


Cho trang bị thị hàm số (y = axleft( a e 0 ight)) là đường thẳng OM trên hình vẽ. Lúc đó thông số (a) bằng


*

Trong khía cạnh phẳng tọa độOxy,">Oxy,cho đồ gia dụng thị hàm sốy=ax">(y = axleft( a e 0 ight))là đường thẳngOAvới điểm$A( - 1; - 3).$ Hãy xác định công thức của hàm số trên.


*

*

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Nhất Cho Học Sinh, Sinh Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Nhất 2021

Cho hàm số (y = left( 2m + 1 ight)x). Xác định (m) biết đồ dùng thị hàm số trải qua điểm (Aleft( - 1;1 ight).)


Đồ thị của hàm sốy=ax">(y = axleft( a e 0 ight)) trải qua điểm(Aleft( 3; - dfrac19 ight)) .Tính thông số a?


Cho đồ dùng thị hàm sốy=x−2">(y = - 3x + 1) với điểm C thuộc thứ thị đó. Search tọa độ điểm C ví như biết tung độ điểm C là 1?


Cho đồ vật thị hàm sốy=5x">$y = 6x;$ và điểm A thuộc vật dụng thị đó. Tìm tọa độ điểm A nếu như biết hoành độ điểm A là 2?


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight) = left{ eginarrayldfracx - 12,,khi,x ge 2\ - x - 7,,khi,,x

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát