Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: hoạn - Chỉnh hòa hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và đổi mới cốBài 5: phần trăm của thay đổi cốÔn tập chương 2 bài xích 1-2: phương pháp quy hấp thụ toán học tập - hàng sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp cho haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Với trên 1000 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích gồm đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ dìm biết, thông hiểu, vận dụng để giúp đỡ học sinh ôn tập trắc nghiệm Toán 11 để đạt điểm trên cao trong bài thi Toán 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số & Giải tích

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm Đại số 11 theo bài bác học

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không tồn tại tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Bài 3.Hàm số

*
thỏa mãn nhu cầu tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp A


Bài 4.Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 5.Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) có tập xác định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

Xem thêm: 6+ Cách Kiếm Bánh Bao Rượu Thịt Nhanh Nhất, Quân Sư: Fam Rượu Up Tướng Xanh

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) với k ∈ Z.

Khoảng nào sau đây không phía bên trong tập xác minh của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: vào <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 gồm số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 tất cả số nghiệm trực thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 tất cả mấy bọn họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> cần k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình nằm trong <0;π>.Chọn giải đáp AGiới thiệu kênh Youtube mercare.com.vn


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.mercare.com.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, mercare.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học giỏi 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.mercare.com.vn