trong suốt thời kỳ Tam Quốc, viên võ tướng bao gồm võ nghệ cao cường nhất không một ai qua phương diện được thường Sơn Triệu Tử Long. Trải qua trăm trận không lose một ai, bắt buộc trong chủ yếu sử ông bao gồm mỹ danh “Đánh khắp người đời không địch thủ”. Quan lại Vũ cũng chính là danh tướng rất lợi hại, tuy nhiên vẫn bị trúng thương hiệu độc buộc phải khoét giết cạo xương. Còn Triệu Vân thì trong cả cuộc sống chinh chiến không thể dính lốt thương nào, ko đổ một giọt máu, mà lại ...đã mất mạng một cách lãng xẹt.
theo dõi trên
*

Hình hình ảnh Triệu Vân cứu vãn A Đẩu vào phim

Nhà nghiên cứu lịch sử vẻ vang Tam Quốc è Ứng Dũng đã nghiên cứu và phân tích các tứ liệu cùng viết bài khiến cho bạn đọc mê Tam Quốc hiểu biết thêm về chết choc của viên danh tướng nổi tiếng này.

Bạn đang xem: Cái chết của triệu vân

Gan dạ số một

Triệu Vân là một trong Ngũ Hổ tướng mạo của lưu lại Bị cùng rất Quan Vũ, Trương Phi, Mã khôn xiết và Hoàng Trung. Trong Đạo Giáo, Triệu Vân được tôn là “Triệu Thánh Đế quân. Vĩnh Xương Quân”. Vào trận ước Trường Bản, Triệu Vân một tay ôm A Đẩu lưu Thiền, tay kia cố gắng thương bứt phá trùng vây của quân Tào, giết bị tiêu diệt 54 đại tướng và mấy trăm quân của Tào Tháo. Các tướng tài của Tào tháo dỡ như Trương Cáp, hứa Chử, từ bỏ Hoảng, Trương Liêu… rất nhiều bị ông đánh bại, sau trận này được giữ Bị khen “Triệu Tử Long gan góc số một”. 

Trong Ngũ Hổ tướng của quân Thục, quan lại Vũ chết bởi vì nóng nảy, Trương Phi chết bởi vì tiểu nhân, Mã Siêu bị tiêu diệt trẻ vì bệnh, Hoàng Trung trúng tên rồi chết bệnh, chỉ tất cả Triệu Vân không người nào biết do sao mà lại chết. Thực tế, viên hổ tướng tá này bị tiêu diệt vì một cái kim thêu. Chuyện xảy ra ví dụ như sau: Triệu Vân, trẫm mình Long, bạn Chân Định, thường xuyên Sơn, sinh năm 154 sau Công Nguyên. Sử tịch ghi ông cao tám thước (theo quy đổi tiến bộ là rộng 2m40, chắc bạn xưa ko đo, đó chỉ là con số ước lệ chỉ bạn cao to), mắt lớn mày rậm, tai to phương diện lớn.

Năm 194, Triệu Vân dẫn quân quận hay Sơn theo Công Tôn Toản tấn công Viên Thiệu. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” vào trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu vãn Công Tôn Toản và đánh nhau suốt 5-60 phù hợp với danh tướng tá Hà Bắc Văn Sú bất phân chiến thắng bại.

Năm 200, sau thời điểm bị Tào cởi đánh bại, giữ Bị đuổi theo Viên Thiệu, gặp gỡ Triệu Vân sinh sống Nghiệp Thành, hai người vừa gặp mặt vẫn thấy thân thiết, đêm ngủ thuộc giường, rồi rước quân theo phò tá. Trương Phi ko phục, sau thời điểm Triệu Vân vượt qua mãnh tướng mạo Điển Vi của Tào Tháo, Phi bắt đầu chịu phục tài.

“Tam Quốc diễn nghĩa” diễn tả ông là mãnh tướng tá muôn tín đồ không địch nổi, cả đời giao chiến với hiếm hoi người và giết cũng rất ít. Năm 201, vào trận Nhữ nam giới khi đại chiến với quân Tào, ông giết bị tiêu diệt Cao Lãm – 1 trong “Hà Bắc tứ trụ”, giao chiến 30 hợp đã đánh bại Trương Cáp.

Khi lưu Bị new đến khiếp Châu, Triệu Vân sẽ giết chết sơn tặc Trương Vũ, cướp con ngữa Đích Lư dâng mang đến Lưu Bị. Năm 207, Triệu Vân giết bị tiêu diệt Lã Khoáng, cỗ tướng của Tào Nhân và vượt mặt Lý Điển chỉ sau mười mấy hợp.

Năm 208, Tào dỡ đánh xuống phương Nam, đuổi giết Lưu Bị sinh hoạt Đương Dương, Tràng Bản, lưu lại Bị bắt buộc bỏ cả vợ con cởi chạy. Triệu Vân vừa ôm ấu chúa A Đẩu vừa đảm bảo an toàn Cam Phu nhân, chính vì vậy hai mẹ con A Đẩu new sống sót. Sau trận này Triệu Vân được phong có tác dụng Nha Môn tướng tá quân.

Vang danh Đương Dương, Trường Bản

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Đương Dương Trường phiên bản là trận đấu “thành danh” của Triệu Vân, Triệu Vân xông trộn ra vào vòng vây quân Tào cứu vớt thoát Giản Ung, Mu Chúc, Cam Phu nhân, lưu Thiền; giết thịt Hạ Hầu Ân đoạt được danh kiếm Thanh Cang; giết mổ danh tướng Yến Minh của Tào Hồng, giết phổ biến Tấn, bình thường Thân của Hạ Hầu Đôn; tiến công lui Trương Cáp, Tiêu Xúc, Trương Nam, Mã Diên, Trương Khải; xông trộn ngang dọc mọi trận Tào như chốn không người, làm thịt cả thảy rộng 50 tướng tá Tào, khiến cho Tào tháo buột mồm khen “Thật là một trong những Hổ tướng!”.

Gia mèo Lượng rất quan tâm Triệu Vân trí dũng song toàn. Đêm trước trận Xích Bích, sau khoản thời gian “mượn gió Đông”, Gia cát Lượng nhờ vào Triệu Vân tiếp ứng đề nghị thoát. Khi đó, Triệu Vân vẫn giương cung phun đứt dây buồm thuyền của tướng Đông Ngô trường đoản cú Thịnh, cho biết tài phun cung hơn tín đồ của ông.

Khi lưu lại Bị thanh lịch Đông Ngô đón dâu, Gia mèo Lượng cũng yên vai trung phong giao việc bảo vệ cho Triệu Vân, Triệu Vân cũng không phụ ủy thác sẽ giúp mưu kế của Gia cát Lượng thành công. Điều này không bóc tách khỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, khía cạnh của Triệu Vân.

Xem thêm: 25+ Bộ Tranh Tô Màu Cho Bé Hình Công Chúa, 25+ Bộ Tranh Tô Màu Công Chúa Xinh Đẹp Cho Bé Gái

Tôn Quyền áp dụng kế của Trương Chiêu để giành lại khiếp Châu tự tay lưu lại Bị, định bắt A Đẩu giữ Thiền làm bé tin để tấn công đổi, “Triệu Vân vượt sông chiếm A Đẩu” càng bộc lộ rõ hơn sự vũ dũng và kiến thức lạ mắt của Triệu Vân. Năm 211, Triệu Vân vào Xuyên, men Giang Tây mang đến Giang Dương, hội sư cùng với Gia cat Lượng tại Thành Đô. Sau khi xâm lăng Thành Đô, Triệu Vân được phong làm Dự Quân tướng tá quân.

Tượng Triệu Vân

Năm 219, Hoàng Trung khi đi chiếm lương bị những tướng Ngụy Trương Hạ, tự Hoảng vây khốn, Triệu Vân mang đến Hán Thủy tiếp ứng, chém tướng tá Ngụy Tiêu Bỉnh, bứt phá trùng vây, đánh bại Trương Hạ, từ Hoảng, cứu vớt thoát Hoàng Trung, xông đến đâu, không ai dám cản.

Tào Tháo nhìn thấy, than thở: “Anh hùng Đương Dương Trường bản khi xưa vẫn tồn tại đó!”. Về sau, Triệu Vân lại xâm lăng doanh trại quân Tào sinh hoạt Hán Thủy để phòng Tào. Giữ Bị khen ngợi: “Tử Long thật gan dạ hơn người!” và điện thoại tư vấn Triệu Vân là “Hổ Uy tướng quân”. Năm 223, Triệu Vân được thăng làm Trung Hộ quân, Chinh phái nam tướng quân, phong có tác dụng Vĩnh Xương Đình hầu, rồi được phong tiếp là Trấn Đông tướng quân.

Năm 225, táo tợn Hoạch phản bội loạn, Triệu Vân cùng Ngụy Diên theo Gia cat Lượng đi chinh thảo, Triệu Vân sẽ giết bị tiêu diệt động công ty Kim Hoài Tam Kết. Vào “Tam Quốc diễn nghĩa”, năm 228 Triệu Vân theo Gia cát Lượng Bắc phạt, tiến công nhau với cả gia đình tướng Ngụy Hàn Đức sống núi Phụng Minh, Triệu Vân đâm chết bé cả Hàn Anh, con thứ tư Hàn Kỳ, bắn chết bé thứ cha Hàn Quỳnh rồi thịt nốt Hàn Đức, uy chấn chư quân. Lúc ấy Triệu Vân sẽ 70 tuổi.

Trong “Tam Quốc Chí”, năm 228, Triệu Vân với Đặng bỏ ra đương đầu cùng với quân của Ngụy tướng Tào Chân, quân ít, địch táo tợn bị thất lợi, nhưng bởi Triệu Vân kêu gọi dân chúng nắm thủ trận địa, không bị đại bại, sau khi rút quân, Triệu Vân bị giáng xuống có tác dụng Trấn Quân tướng tá quân.

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Gia cát Lượng phải lui quân bởi vì Mã Tốc để mất Nhai Đình, Triệu Vân cùng Đặng chi đoạn hậu. Triệu Vân chặn Quách Hoài, đâm bị tiêu diệt Tô Ngung, thịt Vạn Chính. Toàn quân bắt buộc rút, Triệu Vân một mình một chiến mã giữa kiên cố phía sau, không nhằm sai sót.

Cái chết... Lãng xẹt

Năm 229, Triệu Vân chết ở Thành Đô, tận hưởng thọ 76 tuổi, được tróc nã phong thụy hiệu Thuận Bình Hầu. Cuộc đời Triệu Vân hết sức trọn vẹn phần đông đường, ngay Quan Vũ, Trương Phi cũng ko sánh được.

Triệu Vân tất cả hai con trai và một con gái; nhỏ cả Triệu Thống, thừa kế tước của cha, làm quan đến chức Hổ Bôn trung lang, Đốc Hành lãnh quân; con thứ Triệu Quảng làm cho Nha Môn tướng, theo Khương Duy xuất chinh, bị tiêu diệt khi tham gia trận Đạp Trung; phụ nữ là Triệu Thị, lấy Quan Bình (con trai quan tiền Vũ) hình thành Quan Việt.

Triệu Vân không phải bị bị tiêu diệt do mắc bệnh mà cực kỳ lãng xẹt. Một hôm ông tắm sinh hoạt nhà, bà xã cọ sống lưng cho ck thấy ông mặc dù tuổi đã cao nhưng domain authority dẻ white trẻo, trót lọt tru, khắp người không có một vết sẹo. Bà hết sức lấy có tác dụng lạ, bèn hỏi: “Tướng công, ông chinh chiến bao năm như thế, chả lẽ chưa lúc nào bị yêu mến sao?”.

Triệu Vân mỉm cười đáp: “Đương nhiên, ta trải qua trăm trận, thịt địch vô số, nhưng không có kẻ nào đụng được đến bạn ta, rước được của ta dù duy nhất giọt máu”. Cô vợ nghe xong, trong đầu thốt nhiên dấy lên ý nghĩ về nghịch ngợm. Bà lén mang cây kim thêu, nhẹ chân đến bên chồng, trêu ông: “Tướng công, em có khả năng khiến ông bị thương ngã xuống đấy”. Nói rồi sử dụng kim đâm một kém vào cánh tay ông.

Triệu Vân lag mình vày nhói đau, nhận thấy giọt máu chảy lăn trên cánh tay thì cực kỳ hoảng sợ, mặt mày đột nhiên tái dại, hàm cứng, khó thở nữa. Một danh tướng khiến cho bao quân địch khiếp hại trên chiến trường, sau cùng lại... Chết bởi vì sợ khi thấy mình đổ máu!