BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Vệt hiệu nhận biết biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

 

b. Biện pháp vẽ biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Cách nhận xét biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Các lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Phải dùng thước đo % (không đề xuất lấy % x 3,6o), tránh việc dùng thước đo độ

 

g. Lấy ví dụ như minh họa cụ thể biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ tương thích nhất biểu hiện cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách xử lý số liệu biểu đồ tròn

Rút ra đa số nhận xét phải thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa con đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng hiệu quả đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương xứng nữa mặt đường tròn (1800).

-Do đó 1% khớp ứng cung 1,80 của con đường tròn.

Xem thêm: 30 Bức Tranh Tô Màu Siêu Nhân Đẹp Nhất Cho Bé Trai Yêu Thích Trong 2021

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://mercare.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và so với bảng số liệu):

Tổng diện tích phương diện nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – năm trước giảm tự 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, nỗ lực thể:

+Diện tích mặt nước ngọt tăng: vội 1,1 lần (308,5 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: vội 1,5 lần (660,6 ngàn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, cố gắng thể:

+Năm 2005: vội vàng 2,3 lần (660,6 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: cấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm mập nhất: 97,7% và 98,2%, tăng 21,1 ngàn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít biến động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm lớn nhất: 80,0% và 84,5%, nhưng giảm 165,3 nghìn ha.

-Nuôi cá chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm khá, giảm nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích s mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa phần là diện tích nuôi cá; đối với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn nữa diện tích mặt nước ngọt, sẽ có xu hướng giảm và chiếm chủ yếu là diện tích s nuôi tôm.