Nếu bạn không biết cách trả lời ngày sinh nhật trong giờ Anh khi ai kia hỏi, thì bài viết này là dành cho bạn. mercare.com.vn nhắc nhở cách nói đến ngày sinh nhật chuẩn chỉnh nhất ngay lập tức sau đây. Mời chúng ta cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Cách hỏi ngày sinh nhật bằng tiếng anh


*

Trước hết, chúng ta hãy cùng mày mò một số cách hỏi về ngày sinh nhật trong giờ Anh thông dụng nhất. Rõ ràng như sau:

When is your birthday? Sinh nhật của khách hàng là khi nào?

What date is your birthday?: Ngày sinh nhật của bạn là gì?

What is your date of birth? Ngày sinh của người tiêu dùng là gì? (Thường được vấn đáp với ngày tháng, năm sinh đầy đủ.)

Tương tự, bạn cũng có thể suy ra phương pháp hỏi ngày sinh nhật của đối tượng thứ ba xuất hiện thêm trong cuộc hội thoại như sau:

When is his birthday?: Sinh nhật của anh ấy ấy là khi nào?

What date is your father’s birthday?: Ngày sinh nhật của cha bạn là gì?

When is Ann’s birthday?: Sinh nhật của Ann là khi nào?

What date is your sister’s birthday?: Ngày sinh của em gái chúng ta là gì?

Cách vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ Anh

*

Để biết cách trả lời ngày sinh nhật của chính bản thân mình khi người khác hỏi, bạn cần phải biết cách sử dụng một trong những mẫu câu tiếng Anh với từ vựng chỉ thời hạn như ngày, tháng,...

Cấu trúc câu vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh

Nếu bạn vẫn còn đấy đang băn khoăn trong việc tìm kiếm câu trả lời về chủ đề ngày sinh nhật. Hãy cùng mercare.com.vn ôn tập lại một vài mẫu câu hay sử dụng nhất nhé.

My birthday is on… : Sinh nhật của tớ vào….

His birthday is on…: Sinh nhật của ông ấy vào….

My date of birth is….: Ngày sinh nhật của tớ là….

Her date of birth is….: Ngày sinh nhật của bà ấy là….

Từ vựng ngày, mon để vấn đáp sinh nhật trong tiếng Anh

mercare.com.vn nhờ cất hộ đến bạn bảng tổng hòa hợp 31 ngày, 12 mon trong năm, những ngày trong tuần để bạn có thể giao tiếp về chủ thể sinh nhật trôi chảy nhất.

Ngày vào thời điểm tháng (Day of the month)

Tiếng Anh

Viết tắt

Phiên âm

Ngày

first

1st

/ˈfɝːst/

1

second

2nd

/ˈsek.ənd/

2

third

3rd

/θɝːd/

3

fourth

4th

/fɔːrθ/

4

fifth

5th

/fɪfθ/

5

sixth

6th

/sɪksθ/

6

seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

7

eighth

8th

/eɪtθ/

8

ninth

9th

/naɪnθ/

9

tenth

10th

/tenθ/

10

eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

11

twelfth

12th

/twelfθ/

12

thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

13

fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

14

fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

15

sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

16

seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

17

eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

18

nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

19

twenty

20th

/ˈtwen.t̬i/

20

twenty-first

21st

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

21

twenty-second

22nd

/ˈtwen.t̬iˈsek.ənd/

22

twenty-third

23rd

/ˈtwen.t̬i θɝːd/

32

twenty-fourth

24th

/ˈtwen.t̬i fɔːrθ/

24

twenty-fifth

25th

/ˈtwen.t̬i fɪfθ/

25

twenty-sixth

26th

/ˈtwen.t̬i sɪksθ/

26

twenty-seventh

27th

/ˈtwen.t̬i ˈsev.ənθ/

27

twenty-eighth

28th

/ˈtwen.t̬i eɪtθ/

28

twenty-ninth

29th

/ˈtwen.t̬I naɪnθ/

29

thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

30

thirtieth – first

31st

/ˈθɝː.t̬i.əθ ˈfɝːst/

31


Các tháng trong thời gian (Month of the year)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Tháng

January

/ˈʤænjuˌɛri/

Jan

Tháng 1

February

/ ˈfɛbjəˌwɛri/

Feb

Tháng 2

March

/ mɑrʧ/

Mar

Tháng 3

April

/ ˈeɪprəl/

Apr

Tháng 4

May

/ meɪ/

May

Tháng 5

June

/ ʤun/

Jun

Tháng 6

July

/ ˌʤuˈlaɪ/

Jul

Tháng 7

August

/ ˈɑgəst/

Aug

Tháng 8

September

/ sɛpˈtɛmbər/

Sep

Tháng 9

October

/ ɑkˈtoʊbər/

Oct

Tháng 10

November

/ noʊˈvɛmbər/

Nov

Tháng 11

December

/ dɪˈsɛmbər/

Dec

Tháng 12


Các ngày trong tuần (Day of the week)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Nghĩa

Monday

/ˈmʌndi/

Mon

Thứ 2

Tuesday

/ˈtuzdi/

Tue

Thứ 3

Wednesday

/ˈwɛnzdi/

Wed

Thứ 4

Thursday

/ˈθɜrzˌdeɪ/

Thu

Thứ 5

Friday

/ˈfraɪdi/

Fri

Thứ 6

Saturday

/ˈsætərdi/

Sat

Thứ 7

Sunday

/ˈsʌnˌdeɪ/

Sun

Chủ nhật


Cách nói ngày sinh nhật ví dụ trong tiếng Anh

Để nói đến một ngày rõ ràng trong năm, chúng ta cũng có thể tham khảo dưới đây:


Ngày vào tháng + Of + Tháng


Ví dụ:

1st of March: Ngày mồng 1 mon 4

2nd of May: Ngày mồng 2 mon 5

15th of June: Ngày 15 tháng 6

23rd of August: Ngày 23 mon 7

28th of October: Ngày 28 tháng 10


Tháng + Viết tắt của ngày

Viết tắt của ngày + Tháng


Ví dụ:

June 2nd: Ngày mồng 2 tháng 6

January 5th: Ngày mồng 5 tháng 1

10th January

15th February

Áp dụng phương pháp viết nói ngày rõ ràng như bên trên để trả lời về ngày sinh nhật, ta gồm như sau:

My birthday is on 1st of March: Sinh nhật tôi là vào trong ngày mồng 1 tháng 3.

My date of birth is 15th of June: Ngày sinh của tôi là 15 tháng 6.

My birthday is on May 1st: Sinh nhật tôi vào ngày mồng 1 tháng 5

It’s on November 11th: vào ngày 11 mon 11

Một số mẫu câu khác trả lời về ngày sinh nhật trong tiếng Anh


Mẫu câu

Dịch nghĩa

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tôi vào trong ngày mai.

Tomorrow is my birthday.

Ngày mai là sinh nhật của tôi.

My date of birth is on next Sunday.

Ngày sinh của tôi thì vào nhà nhật tới.

My birthday is next month.

Sinh nhật tôi trong thời điểm tháng tới.

My date of birth is on 2nd of next month.

Ngày sinh của mình vào mồng 2 của mon sau.

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tớ thì vào ngày mai.

Today is my 18th birthday.

Hôm nay là sinh nhật lần máy 18 của tôi.

My birthday is coming soon.

Sinh nhật tôi tiếp đây rồi.

I look forward khổng lồ my birthday.

Tôi mong đợi đến ngày sinh nhật của mình.

The day after tomorrow is my birthday.

Xem thêm: Đi Giữa Trời Khuya Sao Đêm Lấp Lánh, Hợp Âm Cô Gái Mở Đường

Ngày kia là sinh nhật của tôi.

My birthday will be tomorrow evening.

Sinh nhật tôi sẽ ra mắt vào tối mai.

My birthday các buổi party will be held tomorrow evening.

Bữa tiệc sinh nhật của tôi sẽ tiến hành tổ chức vào tối ngày mai.

My birthday is drawing near.

Ngày sinh nhật tôi sẽ gần kề.

My birthday is coming near.

Sinh nhật tôi đang tới rồi.

My birthday falls on a Sunday this year.

Sinh nhật tôi rơi vào một trong những ngày nhà nhật của năm nay.

Yesterday was my birthday.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi.

My birthday coincides with yours.

Ngày sinh nhật của mình trùng cùng với ngày sinh của bạn.

My birthday is in October.

Sinh nhật tôi trong thời điểm tháng 10.

My birthday is one month from today.

Một mon nữa là sinh nhật tôi tính từ ngày hôm nay.

I will be twenty next birthday.

Sinh nhật tới tôi đã tròn đôi mươi tuổi.


Hội thoại về (hỏi - trả lời) ngày sinh nhật trong giờ Anh

*

Dưới đây là một lấy ví dụ về cuộc đối thoại hỏi và vấn đáp về sinh nhật vô cùng dễ dàng và đơn giản bằng tiếng Anh.

Ann : Good morning, Billy. (Chào buổi sáng, Billy)

Billy: Good morning, Ann. (Chào buổi sáng, Ann)

Ann : Why are you looking so happy? (Sao trông các bạn có vui thế?)

Billy: I’m going to lớn celebrate my 18th birthday anniversary. (Mình chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần sản phẩm công nghệ 18 của mình)

Ann : When is your birthday? (Sinh nhật chúng ta vào bao giờ vậy?)

Billy: It’s on 19th May. (Sinh nhật mình vào ngày 19 mon 5)

Ann: Really? (Thật sao?)

Billy: Sure, you are invited lớn my birthday party. (Đúng rồi, bản thân mời chúng ta đến gia nhập tiệc sinh nhật của bản thân mình nhé.)

Ann: Will you invite any other person? (Bạn đang mời mọi ai nữa?)

Billy: Yes, my cousins and friends will join the party. (Ừ, mình mời bằng hữu họ hàng và một số trong những người các bạn tham dự.)

Ann: I shall also join the party. (Mình đã tham gia cùng với cậu.)

Billy: I think we will have a nice time. (Mình nghĩ chúng ta sẽ tất cả khoảng thời gian rất đẹp)

Ann: I vì chưng so. (Mình cũng suy nghĩ vậy)

Billy: Thanks. (Cảm ơn bạn)

Ann: Wekcome. (Không bao gồm gì)

Trên đây là một số gợi nhắc của mercare.com.vn giúp bạn ôn tập lại cách vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh. mong muốn rằng qua bài viết này bạn đọc hoàn toàn có thể giao tiếp đầy niềm tin như người bạn dạng xứ. Hãy chờ đợi những bài bác học tiếp theo của mercare.com.vn nhé!