Excel cho mercare.com.vn 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 coi thêm...Ít hơn

Bạn gồm thể dùng công thức đơn giản để tính tổng các số vào một phạm vi (một nhóm các ô), nhưng hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Lấy ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có công dụng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sum trong excel

*

Đây là công thức dùng hai dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong những dải ô A2:A4 và C2:C3. Các bạn nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo thành công thức:

Nhập =SUM vào một ô, tiếp sau là lốt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là một trong đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức đề nghị để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 với kéo mang lại ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) để ngăn cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối vật dụng hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn các ô).

Gõ vết đóng ngoặc ), rồi dấn Enter

Mỗi đối số rất có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, toàn bộ đều được phân làn bởi lốt phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của những số cạnh bên nhau, dùng bản lĩnh Tự Tính tổng để tính tổng các số.

Xem thêm: Cảm Âm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Hợp Âm, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Sáo Trúc Trunghooi


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của bọn chúng tôi, đó là một vài dữ liệu có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như nạm nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị ko thuộc dạng số vào tham chiếu không diễn dịch được — giá trị vào ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.