Trong phía dẫn phương pháp thêm phông chữ vào Photoshop. Các bạn sẽ biết bí quyết tải phông từ Google Fonts với Adobe Fonts. Tiếp nối đưa vào Photoshop một giải pháp nhanh nhất. Tất cả Font cung cấp tiếng Việt. Vớ nhiên hoàn toàn miễn giá tiền cho mục tiêu thương mại. Chúng ta cùng bắt đầu nhé