Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (601.62 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

Bài 5. Phương trình mũ với phương trình lơgarit

Tốn lớp 12 – Giải Tích lớp 12 - Chương 2. Hàm số lũy quá hàm số mũ cùng hàm số lôgarit

ĐÁP ÁN BÀI 3 TRANG 84 SÁCH GIÁO KHOA GIẢI TÍCH 12

Đề bài xích

Giải các phương trình logarit

Hướng dẫn giải

Các cách giải phương trình logarit:

+) Tìm đk xác định.

+) sử dụng các cách thức tương ứng để giải phương trình (có các phương pháp: mang lại cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ hóa….).

+) Giải phương trình để tìm ẩn và so sánh với điều kiện khẳng định rồi tóm lại nghiệm của phương trình.

Bài tốn này đa phần sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số:


(2)

Bài 5. Phương trình mũ cùng phương trình lơgarit


Tốn lớp 12 Giải Tích lớp 12 Chương 2. Hàm số lũy vượt hàm số mũ với hàm số lôgarit

Tài liệu liên quan


*
bài bác 3 trang 84 sgk giải tích 12 1 5 16
*
bài bác 2 trang 84 sgk giải tích 12 1 3 1
*
bài 1 trang 84 sgk giải tích 12 1 2 1
*
bài bác 3 trang 77 sgk giải tích 12 2 2 1
*
bài xích 3 trang 68 sgk giải tích 12 1 2 0

Xem thêm: Xe Cúc Phương: Thông Tin Giá Vé, Lịch Trình, Bến Xe, Nhà Xe Cúc Phương

*
bài 3 trang 61 sgk giải tích 12 2 1 0
*
bài xích 3 trang 56 sgk giải tích 12 1 684 0
*
bài 3 trang 140 sgk giải tích 12 1 357 0
*
bài 3 trang 138 sgk giải tích 12 1 489 0
*
bài bác 3 trang 126 sgk giải tích 12 1 1 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(601.62 KB - 2 trang) - bài 3 trang 84 sgk giải tích 12: Giải những phương trình logarit...
Tải bản đầy đủ ngay
×